Groene Groeiers

VNO-NCW West heeft in de zomer van 2016 het netwerk Groene Groeiers opgericht. Een netwerk voor ondernemers die natuur en milieu niet alleen willen ontlasten, maar zelfs verbeteren: een netwerk met scale uppers, familiebedrijven, maakindustrie en multinationals uit alle bedrijfstakken. Samen met de vier andere regionale verenigingen (VNO-NCW Noord, VNO-NCW Midden, BZW en LWV) worden fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor deze Groene Groeiers. Ondernemers worden tijdens bijeenkomsten uitgenodigd om te participeren in Groene Cirkels. Ook kunnen zij eigen duurzaamheidsvraagstukken inbrengen.

Online community

In deze tijd vindt echter ook veel matchmaking plaats in digitale communities. Daarom heeft VNO-NCW West een virtueel netwerk voor groene groeiers opgezet: www.groenegroeiers.nl. In de virtuele community vinden de leden informatie over groene projecten en betrokken organisaties als MVO Nederland, en in het besloten deel (uitsluitend voor ondernemers) kunnen ze in gesprek gaan met elkaar, problemen voorleggen, ideeën opperen of samenwerking zoeken voor projecten.

www.groenegroeiers.nl is opgezet vanuit www.naturalcaptains.nl, een website ontwikkeld in opdracht van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (2012-2016). De community wordt beheerd door VNO-NCW West, met steun van de provincie Zuid-Holland. In opdracht van VNO-NCW West heeft Pinto Solutions de digitale aanpassingen gerealiseerd, terwijl CREM heeft meegewerkt aan de inhoud.

Lancering

De digitale community is gelanceerd tijdens een bijeenkomst op 31 oktober 2017 bij Heineken. Ondernemers in Nederland die op een groene manier willen groeien kunnen zich aanmelden op de site.

Meer informatie: Jolanda van Schaick