Pilot matchmaking voor duurzame Brabantse boeren en horeca

Pilot matchmaking voor duurzame Brabantse boeren en horeca

7 december 2017
De missie van de ‘Dutch Cuisine’ beweging is het op de kaart zetten van een gezonde en duurzame Nederlandse keuken en eetcultuur. Naast de creativiteit van de chefs maken de talloze Nederlandse streekproducten deze keuken en eetcultuur zo bijzonder en kunnen we met meer trots kijken naar onze Nederlandse culinaire identiteit. Om deze unieke eetcultuur meer bekendheid te geven stimuleert Dutch Cuisine chefs om vaker met streekproducten te koken en zich erdoor te laten inspireren. Echter de verkrijgbaarheid van deze producten is één van de praktische problemen om er als chef ook daadwerkelijk mee te kunnen werken. (meer…)
Versterking IMVO in G4AW projecten

Versterking IMVO in G4AW projecten

7 december 2017
Het Netherlands Space Office (NSO) voert voor het ministerie van Buitenlandse Zaken het subsidieprogramma ‘Geodata for Agriculture and Water (G4AW)’ uit. Met dit programma stimuleert NSO via Publiek Private samenwerking projecten die door gebruik van satelliet-data innovatieve informatiediensten leveren aan kleine boeren in partnerlanden (Afrika en Azië). Het doel van het programma is om bij te dragen aan versterking van de mondiale voedselzekerheid en duurzamer watergebruik. Ook verbetering van het inkomen van kleine boeren is een belangrijke doelstelling. (meer…)
Kansen voor een circulaire economie in Vietnam

Kansen voor een circulaire economie in Vietnam

7 december 2017
Vietnam ontwikkelt zich snel van een laag inkomen land tot een midden inkomen land. Deze snelle economische groei gaat gepaard met een toenemende druk op het milieu. Milieuwetgeving is goed ontwikkeld, maar wordt niet altijd goed gehandhaafd. De luchtkwaliteit in de hoofdstad Hanoi is één van de slechte ter wereld en de toeristische trekpleister Ha Long Bay (een UNESCO World Heritage Site) staat onder druk door de milieubelasting van het sterk groeiende toerisme. De uitdagingen zijn dus groot. In opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Hanoi brengt CREM de kansen voor een circulaire economie in Vietnam in kaart en de mogelijkheden die dit biedt voor het Nederlands bedrijfsleven. We werken hierbij samen met Partners for Innovation en lokale consultants. (meer…)
Groene Groeiers

Groene Groeiers

15 november 2017
VNO-NCW West heeft in de zomer van 2016 het netwerk Groene Groeiers opgericht. Een netwerk voor ondernemers die natuur en milieu niet alleen willen ontlasten, maar zelfs verbeteren: een netwerk met scale uppers, familiebedrijven, maakindustrie en multinationals uit alle bedrijfstakken. Samen met de vier andere regionale verenigingen (VNO-NCW Noord, VNO-NCW Midden, BZW en LWV) worden fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor deze Groene Groeiers. Ondernemers worden tijdens bijeenkomsten uitgenodigd om te participeren in Groene Cirkels. Ook kunnen zij eigen duurzaamheidsvraagstukken inbrengen. (meer…)
Aan de slag met de Koplopergroep Circulaire Hotels!

Aan de slag met de Koplopergroep Circulaire Hotels!

10 november 2017
Op 9 november is de Koplopergroep Circulaire Hotels in Amsterdam van start gegaan, een groep van 9 hotels die al veel stappen op duurzaamheidsgebied hebben gezet of op het punt staan dit te doen: Stayokay, DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal, Hotel Jakarta (WestCord), Amsterdam Tropen Hotel, The Albus, Mercure Hotel Amsterdam Centre Canal District, Ambassade Hotel Amsterdam, Hotel V en QO Hotel. (meer…)
Training Wetlands International Kenya – Samenwerking met het bedrijfsleven

Training Wetlands International Kenya – Samenwerking met het bedrijfsleven

7 september 2017

Maatschappelijke organisaties - bedrijfsleven

Het is niet een van oudsher gebruikelijke samenwerking: bedrijven die zich met maatschappelijke partners richten op verduurzaming. In Nederland zien we steeds vaker de samenwerking tussen beide actoren; in landen als Kenia staat deze nog meer in de kinderschoenen. Tegen deze achtergrond is CREM gevraagd om samen met Conservation Consultancy Steven de Bie en (lokale consultant) Simon Thuo een training te geven aan Wetlands International Kenya. (meer…)
Laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal

Laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal

30 augustus 2017
Een groeiend aantal bedrijven is zich bewust van het feit dat natuurlijk kapitaal een essentiële basis vormt voor de eigen onderneming. Deze bedrijven proberen vorm en inhoud te geven aan het thema, al dan niet in samenwerking met anderen. Ook de buitenwereld is in toenemende mate geïnteresseerd in de interactie tussen bedrijven en natuurlijk kapitaal, zowel vanuit een financieel, als vanuit een maatschappelijk perspectief. Maar wat zijn de handvatten voor bedrijven om zodanig te rapporteren, dat stakeholders op de juiste manier worden geïnformeerd? (meer…)
Samen werken aan duurzaam landgebruik

Samen werken aan duurzaam landgebruik

29 juli 2017
De huidige inspanningen om te komen tot duurzaam landgebruik zijn onvoldoende om de ambities voor klimaat, circulaire economie en duurzaamheid te realiseren. Met de toenemende wereldbevolking en groeiende consumptie neemt de druk op ons natuurlijk kapitaal steeds verder toe.

Er is meer nodig om onze planeet te beschermen

(meer…)
Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….

Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….

29 maart 2017
…maar nooit durfde te vragen! Welke grondstoffen zitten naar alle waarschijnlijkheid in mijn product of halffabricaat? Zijn deze grondstoffen schaars? Wat is de impact van deze grondstoffen op biodiversiteit en wat kan ik doen om die impact te verminderen? De antwoorden op deze en andere vragen kunnen ondernemers en inkopers straks vinden via de ‘Grondstofscanner’. Deze grondstofscanner wordt momenteel ontwikkeld door TNO, (meer…)
Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

29 maart 2017
Onder leiding van diervoederproducent De Heus is een consortium van bedrijven en organisaties in 2015 in Myanmar het project ‘Sustainable and Affordable Poultry for All (SAPA)’ gestart.

Nut en noodzaak van het initiatief

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt via de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). De Heus heeft Victor de Lange van CREM ingehuurd voor de jaarlijkse monitoring van dit 5-jarige project en de uiteindelijke eindevaluatie. (meer…)
Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

29 maart 2017
In 2016 ontwikkelde CREM samen met FENEDEX en FNLI een strategie om in Indonesië duurzamere en gezondere voedselconsumptie te stimuleren. Een aanpak die door veel Indonesische partijen werd ondersteund was om een nieuwe gastronomische trend te lanceren: ‘New Generation of Indonesian Cooking (NGIC)’. Dit concept moet in eerste instantie lekker en hip zijn, maar in de slipstream daarvan tevens duurzamer en gezonder. Het stimuleren van lokale, vaak etnisch geïnspireerde keukens en producten is een belangrijk aspect. Deze benadering wordt gezien als een slimme manier om het gedrag van consumenten te beïnvloeden. (meer…)