Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht

Vooral indirecte impacts van havenaanleg onderbelicht

25 maart 2016
De Nederlandse overheid zet zich in om wereldwijd de ontwikkeling en uitbreiding van zeehavens te verduurzamen. In de planningsfase van dergelijke projecten nemen Environmental and Social Impact Assessment studies (ESIA) een belangrijke rol in, onder andere omdat op basis daarvan vaak allerlei beslissingen worden genomen. De overheid vroeg aan de commissie Milieueffectrapportage (MER) om duurzame ‘good practices’ voor ESIA’s te identificeren. De commissie MER droeg vervolgens CREM op om dat te doen wat betreft de sociaal-economische dimensies in ESIA’s. Voor deze opdracht zijn ESIA’s voor havenaanleg in Afrika, Zuidoost Azië en Centraal en Zuid-Amerika geanalyseerd. (meer…)
Duurzame winning van grondstoffen

Duurzame winning van grondstoffen

21 maart 2016
Als hoofdredacteur van het online platform  www.naturalcaptains.nl interviewt CREM bedrijven die deelnemen aan het koplopersprogramma Natural Captains. Zo ook Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, dat zich toelegt op een duurzame winning van grondstoffen.

Waardevolle gebieden

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen creëert door het winnen van zand en grind waardevolle gebieden die bijdragen aan de ontwikkeling van natuur, waterveiligheid en recreatie. (meer…)
Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen

Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen

7 maart 2016
VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) en CREM lanceren een unieke interactieve gids en self-assessment tool voor natuurlijk kapitaal en financiële instellingen. De gids biedt praktische begeleiding voor financiële instellingen die in hun investeringsbeleid rekening willen houden met natuurlijk kapitaal. Bijvoorbeeld, hoe natuurlijk kapitaal vertaald kan worden naar verantwoorde beleggingsstrategieën, zoals uitsluiting, actief aandeelhouderschap, ESG –integratie (Environmental, Social and Governance) of impact investing. Ook wordt beschreven hoe de financiële instellingen transparant kunnen zijn in hun activiteiten en impact op natuurlijk kapitaal. (meer…)
Hoofdredactie Natuurlijk Kapitaal

Hoofdredactie Natuurlijk Kapitaal

14 december 2015
In 2015 en 2016 waren er verschillende programma’s actief die bedrijven op weg helpen om zuiniger en slimmer om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosystemen oftewel het natuurlijk kapitaal. Naast de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal is ook het koplopersprogramma ‘Natural Captains’ in het leven geroepen door Platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie).

Natural Captains

Aan dit programma nemen tientallen Nederlandse, vooruitstrevende bedrijven deel die zichzelf en elkaar uitdagen om daadwerkelijk actie te ondernemen. Het gezamenlijke doel is meetbare resultaten te behalen in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal binnen de bedrijfsvoering of keten. (meer…)
In 4 stappen naar duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal

In 4 stappen naar duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal

23 oktober 2015
Ook Indiase bedrijven willen meer doen dan de reguliere milieuwetgeving vereist. Het India Business & Biodiversity Initiative (IBBI) is opgericht om deze bedrijven te helpen bij hun ambitie om duurzamer gebruik te maken van het natuurlijk kapitaal. Experts van CREM en Arcadis werkten voor het IBBI om de prestaties van bedrijven als Tata Chemicals, Godrej en JSW Steel op het gebied van natuurlijk kapitaal te verbeteren. Volgens Wijnand Broer van CREM laat het project goed zien dat de weg naar duurzamer gebruik van natuurlijk kapitaal volgens een bepaalde route kan verlopen: (meer…)
Duurzaam bankieren

Duurzaam bankieren

6 oktober 2015
Ook de financiële sector realiseert zich dat duurzaamheid belangrijk is voor het langetermijnsucces van bedrijven. Financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars, stellen steeds meer eisen aan de manier waarop bedrijven met ESG- (environmental, social and governance) thema's omgaan. Dit doen ze om de financiële risico’s van investeringen beter in te schatten maar ook morele en duurzaamheidsoverwegingen spelen een rol. In Nederland zijn de ASN Bank en Triodos bekende koplopers op dit gebied.

Financiële sector op eigen bodem

(meer…)
Eerste beoordeling Vietnamees aardappelproject

Eerste beoordeling Vietnamees aardappelproject

28 september 2015
Hoe kan de introductie van Nederlandse aardappelvariëteiten in Vietnam een bijdrage leveren aan voedselzekerheid? Deze vraag staat centraal in een mede door de Nederlandse overheid gefinancierd project Growing out of poverty with potatoes’ dat wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Vietnamese bedrijf Fresh Studio. In het project worden boeren getraind op het gebied van good agriculture practices en worden testen doorlopen om Nederlandse variëteiten voor de Vietnamese markt geregistreerd (goedgekeurd) te krijgen. Een innovatieve benadering in het project is bovendien om de Vietnamese consument meer vertrouwd te maken met aardappelconsumptie en met de voordelen daarvan. (meer…)
Decent work in internationale ketens

Decent work in internationale ketens

21 augustus 2015
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf Nyenrode en CREM de opdracht om onderzoek te doen naar de impact van internationale ketens op het naleven van de normen voor decent work zoals gedefinieerd door ILO (International Labour Organisation). Deze ILO-normen zijn opgenomen in diverse internationale verdragen en door een groot aantal landen over de hele wereld goedgekeurd. Het onderzoeksteam onderzocht reguleringspraktijken in twintig landen en bedrijven in vijf sectoren om innovatieve methodes te zoeken die gebruikt worden om decent work te verbeteren door middel van internationale ketens. (meer…)
Blief voor een aantrekkelijk platteland!

Blief voor een aantrekkelijk platteland!

13 juli 2015
Blief® is de merknaam voor het in april 2015 gepresenteerde Biodiversiteit+ keurmerk. Blief® staat voor liefde voor het land, respect voor de natuur en trots op het agrarisch vakmanschap.

Een keurmerk met plus voor biodiversiteit

Het keurmerk richt zich op natuur- en landschapselementen met een duidelijke plus voor biodiversiteit. Met de producten van Blief® dragen agrariërs, leveranciers en consumenten bij aan natuurontwikkeling op het boerenerf en behoud van diersoorten als vogels, vlinders & bijen en cultuurhistorische rassen. (meer…)
Recycling van zwerfplastic uit water

Recycling van zwerfplastic uit water

12 juni 2015
Waterproof Media is een jong bedrijf dat zoekt naar innovatieve oplossingen die de wereld een stukje beter maken. Zo zoeken ze onder andere naar nieuwe toepassingen voor zwerfplastic uit water. Het bedrijf vroeg de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal – bemand door CREM, Arcadis en Universiteit Nyenrode – om de hoeveelheden en samenstelling van zwerfplastic uit kust- en binnenwateren te achterhalen. Maar ook wat de huidige verwerkingspraktijken en recyclinginitiatieven zijn op dit gebied. (meer…)
Vragen over natuurlijk kapitaal?

Vragen over natuurlijk kapitaal?

17 april 2015
De vernieuwde Helpdesk Natuurlijk Kapitaal (tot voor kort Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit) helpt bedrijven met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering en in de keten in 2015 en 2016. Maar wat is natuurlijk kapitaal nu eigenlijk? Natuurlijk kapitaal is alles wat een bedrijf aan de natuur onttrekt of het nu hernieuwbaar is zoals hout of niet-hernieuwbaar zoals olie, of in de vorm van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en bestuiving. Oftewel: alle natuurlijke voorraden op deze wereld waaronder geologische rijkdommen, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en biodiversiteit. (meer…)
Scan uw impact op natuurlijk kapitaal

Scan uw impact op natuurlijk kapitaal

13 maart 2015
De term natuurlijk kapitaal is nog niet bij alle bedrijven even bekend. Natuurlijk kapitaal wordt ook wel gedefinieerd als alle natuurlijke voorraden op deze wereld; geologie, bodem, lucht, water en alle levende wezens. Bedrijven zijn er in meer of mindere mate van afhankelijk. De wijze waarop een bedrijf omgaat met natuurlijk kapitaal kan risico’s of kansen met zich meebrengen. Samen met Royal HaskoningDHV ontwikkelde CREM een online Quick Scan Natuurlijk Kapitaal voor bedrijven die nationaal en internationaal opereren. De tool laat bedrijven zien hoe belangrijk natuurlijk kapitaal is voor hun bedrijfseconomische activiteiten. (meer…)
Greenwashing of eerlijke reclame?

Greenwashing of eerlijke reclame?

4 februari 2015
Steeds vaker prijken op etiketten van consumptieproducten milieuvoordelen zoals: ”100% biologisch afbreekbaar” of “goed voor het milieu”. Daarmee suggereert de producent dat dit product zich op milieuvriendelijkheid onderscheidt van andere vergelijkbare producten. Maar wat als het nou wettelijk is bepaald dat alle producten van dit soort 100% biologisch afbreekbaar moeten zijn? Is het dan nog toegestaan om deze zelfverklaarde ‘milieuclaim’ te maken? Voor producten zoals koelkasten, wasmachines en lampen bestaat wetgeving die het gebruik van logo’s en claims regelt, bijvoorbeeld het energielabel. Voor andere producten waar geen specifieke wetgeving voor bestaat, waken de reclamecodecommissie in Nederland en de EU over deze milieuclaims. (meer…)
Tien tips voor communicatie over duurzame mode

Tien tips voor communicatie over duurzame mode

9 december 2014
In oktober 2014 vond het congres Groen is de Rode Draad plaats. Het congres, over transparantie in de mode- en textielbranche, werd georganiseerd door de drie Nederlandse brancheverenigingen in de mode MODINT en VGT. Tijdens een break-outsessie over communicatie en duurzaamheid in de sector, deelden drie experts hun kennis. De conclusie van het publiek was: als je duurzaam onderneemt, moet je dit ook kenbaar maken (92% eens).

Hieronder tien tips van de experts bij CREM, Schuttelaar & Partners en MODINT Consultancy:

(meer…)
Hybride vleesproducten beter voor biodiversiteit

Hybride vleesproducten beter voor biodiversiteit

21 november 2014
Vleesproducten met plantaardige vetvervangers zijn beter voor de natuur dan ‘puur’ vlees, zo blijkt uit onderzoek. Het verschil zit onder andere in het gebruik van soja als veevoer. Meatless, de Zeeuwse producent van ingrediënten voor ‘hybride’ vleesproducten, heeft er een extra argument bij richting potentiële klanten. "Dierlijke producten hebben een negatieve impact op de mondiale biodiversiteit", zegt Meatless-directeur Jos Hugense. "Dat is voldoende aangetoond. Dus ligt het voor de hand dat het deels vervangen van dierlijke eiwitten door onze producten op basis van tarwe, rijst of lupine een gunstiger beeld oplevert. Maar onderbouwd was dat nog niet." (meer…)