MVO in Egypte

MVO in Egypte

25 oktober 2014
Op 14 oktober 2014 vond in Caïro het MVO-congres plaats 'CSR in Egypt: building on experiences in the Netherlands'. Centrale vraag was wat Egypte kan leren van de Nederlandse aanpak om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij bedrijven te stimuleren en welke rol de overheid daarbij speelt. De conferentie werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade, in samenwerking met het United Nations Development Program (UNDP) en het Egyptische ministerie van handel, industrie en MKB. (meer…)
Kleine boeren dichterbij certificering

Kleine boeren dichterbij certificering

5 september 2014
De huidige markt vraagt steeds vaker om certificeringen als garantie voor duurzaamheid. Ook kleine boeren kunnen niet meer om deze trend heen. Voor deze boeren is het bijhouden van hun planning en middelengebruik echter een groot obstakel; ze zijn het niet gewend en hebben soms moeite met lezen en schrijven. Om deze groep een handje te helpen, ontwikkelde CREM in opdracht van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een handboek voor kleine boeren die zich willen laten certificeren volgens de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) standaard. (meer…)
Overwerk in de Afrikaanse sierteelt

Overwerk in de Afrikaanse sierteelt

1 september 2014
Lange werkweken met veel overuren komen in de sierteeltsector in Oost-Afrika veelvuldig voor. Regelmatig excessief lange werkdagen kunnen echter een gevaar vormen voor de gezondheid van werknemers en hebben een negatief effect op de productiviteit. Een gezonde balans tussen reguliere werktijden en overuren is daarom erg belangrijk. MPS – beheerder en ontwikkelaar van sierteelt standaarden op gebied van duurzaamheid – heeft in haar SociallyQualified (SQ)-standaard een maximum aantal overuren per week opgenomen. Bovendien stelt dezelfde bepaling dat overwerk vrijwillig moet zijn en niet ‘regelmatig’. (meer…)
Duurzame horeca nu nog zichtbaarder!

Duurzame horeca nu nog zichtbaarder!

12 augustus 2014
De horecaondernemer die zijn duurzaamheidsprofiel heeft ingevuld op online restaurantengids IENS.nl, laat nu ook op www.duurzamereten.nl. zijn duurzaamheidsverhaal zien. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), IENS.nl en CREM werkten samen aan het koppelen van het duurzaamheidsprofiel op IENS.nl aan duurzamereten.nl. De horecaondernemer wordt zo nog meer gestimuleerd om transparant te zijn over zijn duurzaamheidsactiviteiten. Tegelijkertijd krijgt de consument meer inzicht in de duurzaamheidsinitiatieven van restaurants. (meer…)
In de schaduw van cacaoproductie

In de schaduw van cacaoproductie

26 mei 2014
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Society voor Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) in Basel, gaf CREM een presentatie over schaduwrijke cacaoteelt en de relatie met biodiversiteit en ecosyteemdiensten.

Schaduwbomen leveren ecosysteemdiensten

Cacaoproductie gedijt het beste onder schaduwbomen, de natuurlijke habitat van de cacaoboom. Cacaobomen in een dergelijk systeem (40% schaduw) profiteren van diverse ecosysteemdiensten: beheer van ziekten en plagen, een verbeterde waterhuishouding en behoud van bodemvruchtbaarheid en meer. Verder leveren schaduwbomen o.a. hout, noten en vruchten, dus extra inkomsten voor de boer. (meer…)
Do’s and don’ts van duurzame mode in de winkel

Do’s and don’ts van duurzame mode in de winkel

9 mei 2014
Hoe begeleidt een kledingbedrijf de consument naar een duurzame keuze? Een grotere vraag naar duurzame mode kan producenten stimuleren om meer te investeren in duurzame kledingproductie. CREM nam met een aantal modebedrijven de proef op de som. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzochten zij de communicatie over duurzame aspecten van kleding op de winkelvloer. (meer…)
De mobiele vis ‘van de boot tot op je bord’

De mobiele vis ‘van de boot tot op je bord’

28 april 2014
Een app over vis, de visserij en koken met vis. De Vissersbond ontwikkelde de app met de toepasselijke naam VIS! die je gratis kunt downloaden in de appstores. CREM onderzocht voor de Vissersbond hoe de app nog meer op de behoeften van de consument kan inspelen. En hoe stimuleer je de consument om de app te downloaden op smartphone of tablet? De onderzoeksresultaten en nieuwe ideeën zijn samengebracht in een communicatie- en strategieplan. (meer…)
Lokaal in actie met Biodiversiteit

Lokaal in actie met Biodiversiteit

5 januari 2014
Een lokaal actieplan is een geschikt middel om vanuit een gezamenlijke toekomstvisie ideeën te verbinden en actie te ondernemen. Stichting Stadslandbouw Sneek nodigde CREM uit om een droomsessie te begeleiden. Iedereen die wensen of ideeën heeft voor een duurzame –al dan niet tijdelijke- bestemming van Harinxmaland werd uitgenodigd om mee te denken. De uitkomsten van de sessie vormen de basis voor een plan van aanpak voor het gebied. Ruim 50 deelnemers kwamen in de avonduren van 31 oktober 2014 brainstormen over dit biodiversiteitrijke gebied. Onder de deelnemers bevonden zich (toekomstige) gebruikers, ondernemers, medewerkers van zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig als toehoorder. (meer…)
Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

4 januari 2014
Het project Moving South Africa Forward to Certified Sustainable Energy ondersteunt kleine producenten bij de productie van gecertificeerde biomassagewassen en het creëren van lokale werkgelegenheid. Het project wordt gedragen door de National Development Agency en Tsebo Consulting in Zuid-Afrika, en ondersteund door (met name) Gwynne Foster (Zuid-Afrika), Brinkmann Consultancy (Nederland) en CREM.

Gedegradeerde landbouwgrond

(meer…)
Het plein van de toekomst

Het plein van de toekomst

27 december 2013
Op maandagmiddag 9 december 2013 vond de bijeenkomst ‘Het plein van de toekomst’ plaats in Amsterdam. Het programma was gebaseerd op het project 'Duurzame Pleinen' van SOMO, CREM en Humanrights@workvan Liesbeth Unger. In Pakhuis Willem de Zwijger waren een dertigtal medewerkers van gemeenten, architecten, betrokken burgers en adviseurs op de bijeenkomst afgekomen.

Participatie bewoners en ondernemers

(meer…)
Maak de weg vrij voor de kleine boer

Maak de weg vrij voor de kleine boer

22 december 2013
Kleine boeren, smallholders, nemen een aanzienlijk deel van de totale palmolieproductie voor hun rekening. Smallholders zijn meestal familiebedrijven die één tot enkele hectaren land hebben. In Indonesië wordt 30-40 % van de totale palmolieproductie verbouwd door één miljoen smallholders. Het certificeren van smallholders tot duurzame palmolieproducenten brengt echter specifieke duurzaamheidsissues met zich mee. Zo ontstaan er vaak onenigheden over landrechten en contractuele afhankelijkheidsrelaties tussen smallholders en palmoliefabrieken.

Imago palmolie onder druk

(meer…)
Hoe duurzaam is biomassaproductie eigenlijk?

Hoe duurzaam is biomassaproductie eigenlijk?

2 september 2013
De EU wil het gebruik van fossiele brandstoffen verlagen en meer biomassa inzetten voor energieproductie. Om negatieve impacts bij de productie van biomassa te voorkomen heeft de EU duurzaamheidseisen vastgelegd. In de huidige eisen zijn echter geen criteria voor sociale aspecten en water- grond- en luchtkwaliteit opgenomen. CREM houdt zich sinds jaar en dag bezig met projecten die bijdragen aan duurzame productie van biomassa. Onlangs vond een project plaats gericht op palmolieproductie in Indonesië en een andere op het verbouwen van soja en suikerriet in Brazilië.

Sociale aspecten, water-grond-en luchtkwaliteit onderbelicht

(meer…)
De kracht van ‘nudging’

De kracht van ‘nudging’

30 augustus 2013
Voorlichtingscampagnes of financiële stimulering om duurzaam consumeren te bevorderen, werken lang niet altijd effectief. Onbewuste processen hebben net zoveel invloed als de rationele. Recent onderzoek toont de mogelijkheden aan van zogenaamde sociale-norm-strategieën, oftwel 'nudging'. Voor de afdeling duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzocht CREM de rol van de overheid bij het stimuleren van duurzame consumptie. Deze rol is lastig in te vullen omdat consumentengedrag van veel verschillende factoren afhankelijk is. (meer…)
Het blijft niet bij goede bedoelingen

Het blijft niet bij goede bedoelingen

16 augustus 2013
Een Nederlands staalbedrijf voorziet lokale gemeenschappen in de Sahel van eenvoudig te bedienen handpompen. Boeren in Afrika en Azië krijgen training van een tuinbouwbedrijf. Een installatiebedrijf ondersteunt een vakopleiding voor meisjes in Kenia. Voorbeelden van mooie projecten, opgezet door Nederlandse ondernemers in ontwikkelingslanden. Maar waar lopen deze ondernemers tegenaan? Hoe vind je een betrouwbare maatschappelijke organisatie met wie je op locatie kunt samenwerken? En hoe zorg je dat het niet bij goede bedoelingen blijft maar de inspanningen daadwerkelijk effect hebben? (meer…)
Kleine producent ook leverancier van grondstoffen groene energie?

Kleine producent ook leverancier van grondstoffen groene energie?

7 februari 2013
Grondstoffen uit de natuur, zogeheten groene grondstoffen, worden in toenemende mate gebruikt voor energie. Denk aan ethanol (op basis van suiker) om aan benzine toe te voegen; sojaolie als basis voor biodiesel of houtpellets voor energiecentrales. Om deze groene motor draaiend te houden, is een duurzame productie essentieel. Voor biobrandstoffen - groene grondstoffen die worden omgezet in vloeibare brandstoffen, zoals diesel - is op Europees niveau zelfs regelgeving opgesteld om de duurzaamheid te garanderen. (meer…)