Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung

In 2016 ontwikkelde CREM samen met FENEDEX en FNLI een strategie om in Indonesië duurzamere en gezondere voedselconsumptie te stimuleren. Een aanpak die door veel Indonesische partijen werd ondersteund was om een nieuwe gastronomische trend te lanceren: ‘New Generation of Indonesian Cooking (NGIC)’. Dit concept moet in eerste instantie lekker en hip zijn, maar in de slipstream daarvan tevens duurzamer en gezonder. Het stimuleren van lokale, vaak etnisch geïnspireerde keukens en producten is een belangrijk aspect. Deze benadering wordt gezien als een slimme manier om het gedrag van consumenten te beïnvloeden.
De Indonesische kok is daarmee gebombardeerd tot change agent.

Aandachtspunten pilot

GAIN en HIVOS hebben dit idee omarmd en CREM opdracht gegeven om in Bandung op West Java een NGIC pilot voor te bereiden. In dit project worden de criteria voor NGIC bepaald en een Plan van Aanpak voor implementatie van de pilot ontwikkeld. Een belangrijke vraag is welke stakeholders op welke wijze kunnen bijdragen om NGIC in Bandung te introduceren en verder te promoten. De Indonesische middenklasse is voor de pilot een belangrijke doelgroep. Daarbij speelt de vraag hoe de hogere middenklasse uiteindelijk voor lagere inkomensgroepen een voorbeeldfunctie kan vervullen. De zoektocht zal zich verder richten op restaurantketens in winkelcentra, voedselkraampjes en catering bij bedrijven, overheidsinstellingen, scholen en ziekenhuizen.

Deelnemende partijen

Behalve GAIN en HIVOS zullen UNICEF en WWF het project door deelname in een begeleidingscommissie ondersteunen. Een deel van de werkzaamheden in Indonesië wordt uitgevoerd door Asian Management Consulting. Daarnaast zal Bas Cloo, chef en bestuurslid van het vergelijkbare Nederlandse ‘Dutch Cuisine’ initiatief, een bijdrage leveren door met name de vertaalslag te maken van beleid naar de praktijk van koks.

Meer informatie: Victor de Lange