Four Platforms – One Objective; Europese samenwerking

Het thema Business & Biodiversity (B&B) staat inmiddels wereldwijd op de kaart. Het is duidelijk dat het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Niet alleen vanwege de waarde van de natuur zelf (de intrinsieke waarde), maar vooral ook vanuit het belang van het behoud van het natuurlijk kapitaal; biodiversiteit als basis voor het ‘life support system’ en ‘business support system’.

‘Let’s talk business’

In november 2016 vond de conferentie ‘Natural Capital; Let’s talk business’ plaats, georganiseerd door het Nederlandse Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE). Met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken organiseerde CREM tijdens deze conferentie de sessie ‘Four Platforms – One Objective’. Een uitwisseling van ervaringen tussen vier B&B initiatieven: Platform BEE, het India Business & Biodiversity Initiative (IBBI), het Duitse Biodiversity in Good Company initiatief en het Europese Business @ Biodiversity Platform.

Vier platforms met één doel, maar met uiteenlopende ervaringen en een eigen aanpak. Via korte pitches en een open discussie tussen de deelnemers aan de sessie (waaronder ook het Spaanse en het Finse Platform) werd ingegaan op de vraag hoe het bedrijfsleven op een succesvolle manier kan worden betrokken, wat je als platform te bieden hebt aan bedrijven, en hoe platforms elkaar eventueel kunnen versterken.

Europees vervolg Business & Biodiversity

Los van de inhoudelijke leerpunten die de discussie opleverde, liet de sessie vooral ook zien dat zo’n uitwisseling van ervaringen heel waardevol is en eigenlijk te weinig plaatsvindt. De deelnemers waren dan ook van mening dat dit geen eenmalige actie moest zijn. Samen met het Europese Business & Biodiversity platform heeft CREM daarom het initiatief genomen tot een Europese vervolgbijeenkomst voor B&B platforms. Deze bijeenkomst vond plaats op 17 mei 2017 in Brussel. Tijdens deze bijeenkomst wisselden Europese B&B platforms ervaringen uit en keken of een meer structurele samenwerking wenselijk en mogelijk is.

Contactpersoon: Wijnand Broer