MVO in Egypte

Op 14 oktober 2014 vond in Caïro het MVO-congres plaats ‘CSR in Egypt: building on experiences in the Netherlands’. Centrale vraag was wat Egypte kan leren van de Nederlandse aanpak om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij bedrijven te stimuleren en welke rol de overheid daarbij speelt. De conferentie werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade, in samenwerking met het United Nations Development Program (UNDP) en het Egyptische ministerie van handel, industrie en MKB.

CREM bereidde de conferentie inhoudelijk voor, onder meer door interviews met een 20-tal bedrijven, overheden en andere organisaties in Egypte. Op de dag zelf vervulde CREM de rol van moderator.

Van filantropie naar strategisch MVO

MVO draait in Egypte vooral nog om social investment en filantropie in plaats van duurzaam ondernemen. Door de behoefte aan productie voor export en resource efficiency (bv. het beperken van energieverbruik) wordt de noodzaak om MVO meer integraal en strategisch op te pakken echter steeds groter.

Obstakels

Belangrijke vraag is welke rol de overheid daarbij kan spelen? Zo kan de overheid partijen bij elkaar brengen, obstakels voor MVO wegnemen (wetgeving e.d.) en innovatie stimuleren (via subsidies en kennisdeling).

Vervolgstappen

De conferentie werd druk bezocht door bedrijven, consultants en maatschappelijke organisaties. Vanuit Nederland namen de SER, SMK, ANVR, CBL, Modint deel als spreker. De ambassade en CREM hebben na afloop de mogelijkheden voor een vervolg in kaart gebracht.

Contactpersoon: Wijnand Broer