Het plein van de toekomst

Op maandagmiddag 9 december 2013 vond de bijeenkomst ‘Het plein van de toekomst’ plaats in Amsterdam. Het programma was gebaseerd op het project ‘Duurzame Pleinen’ van SOMO, CREM en Humanrights@workvan Liesbeth Unger.

In Pakhuis Willem de Zwijger waren een dertigtal medewerkers van gemeenten, architecten, betrokken burgers en adviseurs op de bijeenkomst afgekomen.

Participatie bewoners en ondernemers

Wethouder van Amsterdam-Oost Nevin Özütok opende met een verslag over de aanpak van het Beukenplein in Amsterdam-Oost. Twee jaar geleden tekende zij de intentieverklaring om een zo duurzaam mogelijk plein te ontwikkelen, binnen bestaande budgetten en beleidskaders. Özütok benadrukte dat overleg en participatie van de pleingebruikers zoals de bewoners en de ondernemersvereniging aan de basis staan van een succesvol resultaat. Ook over het gebruik van materialen is goed nagedacht. Er is gekozen voor FSC-hout en gebakken klinkers. Ze kozen niet voor natuursteen. Waarom dit zo was werd later in het programma duidelijk.

Praktische informatie

Liesbeth Unger nam het publiek mee naar de bevindingen en aanbevelingen uit het project aan de hand van een prezi. Paul van Hoek de projectleider herontwikkeling Beukenplein voorzag in terugkoppeling van informatie uit de praktijk.

Natuursteensector

In een paneldiscussie vertelden Toon Huijp van Responsible Stone Program en Leonie Blokhuis van Stop Kinderarbeid over de uitdagingen in de natuursteensector. Deze organisaties spannen zich in tegen kinder-en slavenarbeid uit de natuursteensector in India en China. Natuursteen uit China en India is vele malen goedkoper dan natuursteen uit Europa. Echter, in deze groeves komt nog veel kinder- en slavenarbeid voor. Een van de redenen dat Amsterdam-Oost besloot om geen natuursteen te gebruiken. Toch zou het ongewenst zijn om je terug te trekken uit die landen. Als overheid kun je leveranciers uit die landen vragen om de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen en invloed uit te oefenen op verbetering ervan.

Factsheets materialen

Wethouder Amsterdam-West Dirk de Jager sloot een gevarieerde en interactieve bijeenkomst af. Hij benadrukte dat in alle facetten van duurzame materialen ook de sociale issues niet vergeten mogen worden. Meer weten over de materialen hout, beton, RVS/staal en natuursteen en de risico’s voor milieu en mens? Lees de factsheets op de website www.duurzamepleinen.nl

Contactpersoon: Wijnand Broer