Decent work in internationale ketens

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf Nyenrode en CREM de opdracht om onderzoek te doen naar de impact van internationale ketens op het naleven van de normen voor decent work zoals gedefinieerd door ILO (International Labour Organisation). Deze ILO-normen zijn opgenomen in diverse internationale verdragen en door een groot aantal landen over de hele wereld goedgekeurd.

Het onderzoeksteam onderzocht reguleringspraktijken in twintig landen en bedrijven in vijf sectoren om innovatieve methodes te zoeken die gebruikt worden om decent work te verbeteren door middel van internationale ketens.

Barrières en kansen

Ook zijn internationale handelswetten geanalyseerd om barrières en kansen te identificeren. De onderzoekers onderzochten internationale duurzaamheidsinitiatieven en innovatieve benaderingen zoals het Bangladesh Akkoord (dit akkoord is door zowel publieke als privépartijen afgesloten na de Rana Plazaramp) en Global Framework Agreements (akkoorden afgesloten tussen multinationals en internationale vakbonden). Onderzoekers uit meerdere continenten waren betrokken bij dit project om zaken te onderzoeken die interessant zijn voor hun land van herkomst.

De resultaten werden gepresenteerd in rapporten en tijdens diverse bijeenkomsten op het ministerie. Sommige van deze bijeenkomsten werden bijgewoond door afgevaardigden van de Nederlandse werkgeversorganisaties en vakbonden. De partijen kijken terug op een succesvol afgerond onderzoek en hopen ook in de toekomst met elkaar te blijven samenwerken.

Contactpersoon: Victor de Lange