Greenwashing of eerlijke reclame?

Steeds vaker prijken op etiketten van consumptieproducten milieuvoordelen zoals: ”100% biologisch afbreekbaar” of “goed voor het milieu”. Daarmee suggereert de producent dat dit product zich op milieuvriendelijkheid onderscheidt van andere vergelijkbare producten. Maar wat als het nou wettelijk is bepaald dat alle producten van dit soort 100% biologisch afbreekbaar moeten zijn? Is het dan nog toegestaan om deze zelfverklaarde ‘milieuclaim’ te maken?

Voor producten zoals koelkasten, wasmachines en lampen bestaat wetgeving die het gebruik van logo’s en claims regelt, bijvoorbeeld het energielabel. Voor andere producten waar geen specifieke wetgeving voor bestaat, waken de reclamecodecommissie in Nederland en de EU over deze milieuclaims. Laatstgenoemde baseert de criteria op ISO-14021-richtlijnen over zelfverklaarde claims (incl. milieuclaims) van producenten, importeurs en handelaars zonder verificatie van derde partijen. Daarmee stimuleren ze de betrouwbaarheid ervan en wordt oneerlijke concurrentie en misleiding teruggedrongen.

In het kort moeten claims aan de volgende criteria voldoen:

  • Duidelijkheid bieden
  • Accuraat en up-to-date
  • Verifieerbaar
  • Relevant
  • Beargumenteerd
  • Niet misleidend

Dossier voor verificatie

Voor een producent van food- en non-foodproducten met Europa als afzetmarkt controleerde CREM een milieuclaim en stelde een dossier samen. Een dergelijk dossier bevat alle processen, wetenschappelijke methoden en criteria die aan de claim ten grondslag liggen. Het garandeert verificatie en duidelijke en accurate beantwoording van vragen van stakeholders.

Contactpersoon: Victor de Lange