In de schaduw van cacaoproductie

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Society voor Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) in Basel, gaf CREM een presentatie over schaduwrijke cacaoteelt en de relatie met biodiversiteit en ecosyteemdiensten.

Schaduwbomen leveren ecosysteemdiensten

Cacaoproductie gedijt het beste onder schaduwbomen, de natuurlijke habitat van de cacaoboom. Cacaobomen in een dergelijk systeem (40% schaduw) profiteren van diverse ecosysteemdiensten: beheer van ziekten en plagen, een verbeterde waterhuishouding en behoud van bodemvruchtbaarheid en meer. Verder leveren schaduwbomen o.a. hout, noten en vruchten, dus extra inkomsten voor de boer.

Mono-cropping

Cacaoproductie staat momenteel onder druk. Er is een groeiende marktvraag, een stagnerende productie en een trend richting mono-cropping (cacaoteelt zonder/met weinig schaduwbomen). Echter, zonder schaduwbomen keldert de productie na 2-3 jaar drastisch. Boeren zijn dan genoodzaakt chemische landbouwmiddelen in te zetten in de strijd tegen ziektes en voor behoud van de bodemvruchtbaarheid.

Inkomsten verdubbelen

Een recente pilot in Ghana laat zien dat de combinatie van cacaobomen met boomgewassen voor de houtindustrie als schaduwboom, erg lucratief kan zijn. De inkomens van cacaoboeren kunnen na 7 jaar meer dan verdubbelen. Naast inkomsten uit de verkoop van cacaobonen, krijgen boeren relatief veel geld voor de verkoop van hout. De ecosysteemdiensten krijgen ze er dan gratis bij!

Contactpersoon: Victor de Lange