Kwartiermaken voor Internationaal MVO

De overheid wil met diverse economische sectoren in Nederland afspraken maken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Uitgangspunt daarvoor zijn de IMVO thema’s uit de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Door dergelijke IMVO convenanten moeten de risico’s op negatieve effecten van internationaal ondernemen op mens, milieu en/of lokale economie worden voorkomen of verminderd. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om positieve effecten te adresseren die ook kunnen leiden tot nieuwe product-marktcombinaties.

Metallurgie, technologie en specerijen

Victor de Lange van CREM is als ‘kwartiermaker’ aangesteld om voor een aantal sectoren de mogelijkheden voor een IMVO convenant te verkennen en verdere onderhandelingen daarover inhoudelijk voor te bereiden. Hij doet dit voor een aantal industrieën, waaronder de metaal- en technologische industrie en de specerijensector. Daarvoor brengt hij dominante IMVO issues in de ketens van deze sectoren in kaart, alsmede de business cases, handelingsperspectieven en de eerste meningen van stakeholders.

IMVO convenant

Op basis van deze informatie helpt hij deze sectoren om een visie en ambitie ten aanzien van IMVO te ontwikkelen en een strategie voor het vervolgtraject. Naar aanleiding van deze kwartiermakersfase zullen de sectoren beslissingen nemen over de dialoog met stakeholders waarin daadwerkelijk afspraken over een IMVO convenant gemaakt kunnen worden. De NVS zal daarbij mogelijk aansluiten bij een breder ‘food’ convenant waarover FNLI (voedingsmiddelenindustrie) en CBL (supermarkten) reeds gesprekken voeren.

Contactpersoon: Victor de Lange