Maak de weg vrij voor de kleine boer

Kleine boeren, smallholders, nemen een aanzienlijk deel van de totale palmolieproductie voor hun rekening. Smallholders zijn meestal familiebedrijven die één tot enkele hectaren land hebben. In Indonesië wordt 30-40 % van de totale palmolieproductie verbouwd door één miljoen smallholders. Het certificeren van smallholders tot duurzame palmolieproducenten brengt echter specifieke duurzaamheidsissues met zich mee. Zo ontstaan er vaak onenigheden over landrechten en contractuele afhankelijkheidsrelaties tussen smallholders en palmoliefabrieken.

Imago palmolie onder druk

Palmolie is wereldwijd de meest geconsumeerde plantaardige olie. Naar verwachting stijgt de productie met tenminste 5% per jaar. De snelle groei in combinatie met de vele duurzaamheidsissues zetten het imago van palmolie echter sterk onder druk. De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ontwikkelt standaarden voor duurzame palmolie. In deze mondiale organisatie werken partijen samen zoals palmolieproducenten, handelsbedrijven, producenten van voedingsmiddelen en NGO’s. RSPO ontwikkelt methodieken die werkbaar zijn voor smallholders, palmolieplantages en fabrieken.

Juiste rolverdeling

CREM, Global Sustainability Associates en Brinkmann Consultancy voerden op Sumatra, Indonesië twee pilotprojecten uit. Zij begeleidden smallholders bij het verkrijgen van RSPO-certificering. De belangrijkste ‘geleerde lessen’ van deze pilots leveren een bijdrage aan een juiste rolverdeling van alle partijen. In een industrie waar smallholders een steeds grotere rol spelen, is betrokkenheid van deze boeren een must. Het is aan gebruikers van palmolie en palmoliefabrieken om naar financiële constructies en implementatie processen te zoeken om de certificering van smallholders mogelijk te maken.

Stap voor stap naar RSPO-certificering

De implementatie van een dergelijk business model moet een win-winsituatie zijn voor zowel de boeren als ook de afnemers. De smallholders zijn gebaat bij een gefaseerde benadering van certificering. Dat zorgt er voor dat zij stap voor stap hun agrarische activiteiten kunnen verduurzamen en toegang houden tot markten die nodig zijn om certificering te financieren. Zo wordt voor smallholders de weg vrijgemaakt om samen te werken en van elkaar te leren in een succesvol traject naar certificering.

Download: Lessons learned on RSPO Smallholder certification in Indonesia

Contactpersoon: Victor de Lange