Green Deal Dutch Cuisine

‘Dutch Cuisine’ is een initiatief van het Nederlandse Koksgilde. In het concept staan lekkere recepten op basis van het Nederlandse gastronomische erfgoed centraal. Daarnaast maken gezondheid en duurzaamheid een integraal onderdeel uit van Dutch Cuisine. Onder meer door in te zetten op minder consumptie van dierlijke eiwitten en meer consumptie van seizoens- en lokale producten.

Dutch Cuisine krijgt in diverse media erg veel aandacht en het is een belangrijke aanjager voor een gewenste transitie naar een betere voedselconsumptie. Chefs zijn een belangrijke inspiratiebron voor veel consumenten en ‘het bord’ is daarvoor een slim communicatiemiddel.

Coördinatie Green Deal

Samen met anderen heeft Victor de Lange van CREM zich ingezet om de Green Deal ‘Verduurzaming Voedselconsumptie’ tot stand te brengen. Dutch Cuisine is hierin het vertrekpunt. Deze Green Deal is eind 2015 ondertekend door Stichting Dutch Cuisine, de ministeries I&M en EZ, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Ede, Rabobank, GroentenFruithuis, KoppertCress, Albron, Sligro, WUR en Stichting Natuur en Milieu. Anderen, waaronder de provincie Noord Brabant, zijn later toegetreden.

Bijdragen aan gedachtegoed

Doel van de Green Deal is om het gedachtegoed van Dutch Cuisine te promoten en projecten uit te voeren die bijdragen aan de doelstelling. Een voorbeeld van het laatste is een project gericht op ‘nieuwe’ eiwitten. Victor de Lange is aangesteld als secretaris/coördinator van de Green Deal.

Contactpersoon: Victor de Lange