Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids

Sinds 2015 maakt de aandacht voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten een expliciet onderdeel uit van een op ISO 14001 gebaseerd milieuzorgsysteem. Veel bedrijven zullen hierdoor met dit onderwerp aan de slag (moeten) gaan. Een belangrijke stimulans voor de integratie van ‘natuurlijk kapitaal’ in de bedrijfsvoering!

Maar hoe geef je hier als bedrijf praktisch invulling aan? Hoe overtuig je anderen binnen het bedrijf van het belang van dit onderwerp? Met welke ecosysteemdiensten heb je te maken en voor wie zijn die van belang? En wat voor indicatoren kun je gebruiken om de voortgang op dit onderwerp te monitoren? Allemaal vragen waar je als bedrijf mee te maken kunt krijgen.

In opdracht van de Duitse overheid heeft CREM een praktische, Engelstalige gids ontwikkeld waarin op deze vragen wordt ingegaan: ‘Integrating Biodiversity and ecosystem services into an ISO 14001:2015 – based Environmental management system’.

Praktische instrumenten

Voor iedere stap in een ISO 14001 milieuzorgsysteem is gekeken hoe aandacht voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten kan worden opgepakt en, misschien wel belangrijker, welke praktische instrumenten hiervoor beschikbaar zijn. Voor dit laatste is geput uit verschillende (internationale) publicaties op het gebied van bedrijven en biodiversiteit. Bedrijven hebben zelf meestal niet de capaciteit om dergelijke publicaties te zoeken, te lezen en de bruikbare informatie eruit te halen. In de gids hebben we dit daarom alvast gedaan. De gids bevat verwijzingen naar en voorbeelden van praktische vragenlijsten, verwijzingen naar sectorspecifieke informatie en voorbeelden van indicatoren.

Contactpersoon: Wijnand Broer