Blief voor een aantrekkelijk platteland!

Blief® is de merknaam voor het in april 2015 gepresenteerde Biodiversiteit+ keurmerk. Blief® staat voor liefde voor het land, respect voor de natuur en trots op het agrarisch vakmanschap.

Een keurmerk met plus voor biodiversiteit

Het keurmerk richt zich op natuur- en landschapselementen met een duidelijke plus voor biodiversiteit. Met de producten van Blief® dragen agrariërs, leveranciers en consumenten bij aan natuurontwikkeling op het boerenerf en behoud van diersoorten als vogels, vlinders & bijen en cultuurhistorische rassen.

Vermarkting

Blief heeft veel ingrediënten die de markt kan gebruiken voor storytelling en positieve beeldvorming. De criteria waar je voor het keurmerk (deels verplicht/deels als keuzemaatregel) aan moet voldoen richten zich op de volgende thema’s:

  • natuur- en landschapsbeheer
  • weidevogelbeheer en aandacht voor akkervogels
  • beheer van sloten en slootranden
  • behoud van zeldzame rassen planten en dieren

Lees meer in de hieronder te downloaden nieuwsbrief.

Download: Nieuwsbrief Biodiversiteit+ juni 2015

Contactpersoon: Jolanda van Schaick