Scan uw impact op natuurlijk kapitaal

De term natuurlijk kapitaal is nog niet bij alle bedrijven even bekend. Natuurlijk kapitaal wordt ook wel gedefinieerd als alle natuurlijke voorraden op deze wereld; geologie, bodem, lucht, water en alle levende wezens. Bedrijven zijn er in meer of mindere mate van afhankelijk. De wijze waarop een bedrijf omgaat met natuurlijk kapitaal kan risico’s of kansen met zich meebrengen.

Samen met Royal HaskoningDHV ontwikkelde CREM een online Quick Scan Natuurlijk Kapitaal voor bedrijven die nationaal en internationaal opereren. De tool laat bedrijven zien hoe belangrijk natuurlijk kapitaal is voor hun bedrijfseconomische activiteiten.

Eigen bedrijfsvoering en leveranciers

Hoe gaat de scan in zijn werk? Bedrijven beantwoorden gesloten vragen over de eigen bedrijfsvoering alsmede over schakels in de keten. Ze bieden inzicht in de impact van het bedrijf op natuurlijk kapitaal en mogelijke kansen en risico’s die hieruit volgen. De resultaten bieden ook inspiratie om tot meer actie over te gaan.

Quick Scan

In opdracht van het Platform voor Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie is de Quick Scan ontwikkeld voor de sectoren: kleding, zuivel, bloementeelt, bierbrouwen en verf (zie www.naturalcapitalquickscan.com)

Contactpersoon: Jolanda van Schaick