Overwerk in de Afrikaanse sierteelt

Lange werkweken met veel overuren komen in de sierteeltsector in Oost-Afrika veelvuldig voor. Regelmatig excessief lange werkdagen kunnen echter een gevaar vormen voor de gezondheid van werknemers en hebben een negatief effect op de productiviteit. Een gezonde balans tussen reguliere werktijden en overuren is daarom erg belangrijk.

MPS – beheerder en ontwikkelaar van sierteelt standaarden op gebied van duurzaamheid – heeft in haar SociallyQualified (SQ)-standaard een maximum aantal overuren per week opgenomen. Bovendien stelt dezelfde bepaling dat overwerk vrijwillig moet zijn en niet ‘regelmatig’.

Het begrip ‘regelmatig’

Door het ontbreken van een harde definitie van het begrip regelmatig, weten telers niet precies waar ze aan toe zijn. Het is voor auditors lastig te garanderen dat elk bedrijf op dezelfde manier wordt beoordeeld. Om dit probleem op te lossen onderzocht CREM voor MPS de mogelijkheid voor een heldere definitie.

Criteriaontwikkeling

Met input van verschillende belanghebbenden (o.a. (inter)nationale NGO’s en overheden, vakbonden, telers en auditors), zijn twee criteria ontwikkeld. Eén criterium limiteert het gemiddelde aantal overuren per werknemer, het tweede criterium beoordeelt overwerk binnen een bedrijf als geheel. Naar verwachting zullen de nieuwe criteria in 2015 getest worden in Oost-Afrika. Tegelijkertijd zal onderzocht worden in hoeverre de criteria ook wereldwijd toegepast kunnen worden.

Contactpersoon: Victor de Lange