Duurzame winning van grondstoffen

Als hoofdredacteur van het online platform  www.naturalcaptains.nl interviewt CREM bedrijven die deelnemen aan het koplopersprogramma Natural Captains. Zo ook Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, dat zich toelegt op een duurzame winning van grondstoffen.

Waardevolle gebieden

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen creëert door het winnen van zand en grind waardevolle gebieden die bijdragen aan de ontwikkeling van natuur, waterveiligheid en recreatie. Langs de grote rivieren bijvoorbeeld, gaat grondstofwinning hand in hand met het vergroten van de afvoercapaciteit om overstromingen te voorkomen. Ook worden nieuwe natuurgebieden met fiets-, wandel- en struinmogelijkheden gerealiseerd. Van Nieuwpoort werkt hiervoor met veel partijen nauw samen zoals in het Grensmaasproject, dat nog volop in uitvoering is.

Natuurpuntensysteem

In december 2015 heeft Van Nieuwpoort zich gezamenlijk met FODI (federatie voor oppervlakte delfstofwinnende industrieën) aangesloten bij de Natural Captains. Verschillende Captains werken aan het ontwikkelen van een natuurpuntensysteem. Het project Lobberdense Waard in de gemeente Rijnwaarden is hierbij een van de pilots. Met het puntensysteem wordt het mogelijk de biodiversiteitswinst in kaart te brengen. Dit helpt Van Nieuwpoort om de positieve effecten van de activiteiten uit te dragen en de inspanningen op het gebied van natuurlijk kapitaal effectiever te monitoren.

Samengaan ecologie en economie

Wenda de Wit van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen: “De Lobberdense Waard laat mooi zien wat de mogelijkheden van grondstofwinning op het gebied van natuurlijk kapitaal zijn. De omgeving is door de rivierverruiming die straks gerealiseerd is, beter beschermd tegen overstromingen, de biodiversiteit neemt toe en er komt een vrijliggend en daarmee veiliger fietspad. Het gehele ruim 200 hectare tellende natuurgebied wordt openbaar toegankelijk. De werkzaamheden worden betaald uit de winning van grondstoffen en kosten de belastingbetaler dus niets. Een goed voorbeeld hoe ecologie en economie kunnen samengaan. Met het natuurpuntensysteem kunnen we dit straks nog beter zichtbaar maken.”

Contactpersoon: Jolanda van Schaick