Duurzaam bankieren

Ook de financiële sector realiseert zich dat duurzaamheid belangrijk is voor het langetermijnsucces van bedrijven. Financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeraars, stellen steeds meer eisen aan de manier waarop bedrijven met ESG- (environmental, social and governance) thema’s omgaan. Dit doen ze om de financiële risico’s van investeringen beter in te schatten maar ook morele en duurzaamheidsoverwegingen spelen een rol.

In Nederland zijn de ASN Bank en Triodos bekende koplopers op dit gebied.

Financiële sector op eigen bodem

CREM draagt vanuit twee expertisegebieden bij aan deze ontwikkeling. Enerzijds deelt ze haar kennis van natuurlijk kapitaal met de financiële sector op eigen bodem. CREM ondersteunt de ASN bank in het ontwikkelen van een lange termijndoel op biodiversiteit en de VBDO (de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling) in het ontwikkelen van een gids over natuurlijk kapitaal voor financiële instellingen.

Sustainable finance

Anderzijds richt CREM zich op kennisdeling over ‘sustainable finance’ met opkomende markten. Zo zal CREM vanaf oktober 2015 een training aan het Egyptian Banking Institute geven over ‘international best practices in sustainable banking’. Met de kennis uit deze training kunnen trainers van het instituut de banken in Egypte ondersteunen bij het in de praktijk brengen van duurzaam bankieren.

Belonen via duurzaam bankieren

Bedrijven die MVO integreren in de bedrijfsvoering worden via duurzaam bankieren in toenemende mate beloond voor hun inspanningen. Duurzaam ondernemen zal hierdoor verder worden gestimuleerd.

Contactpersoon: Wijnand Broer