Vragen over natuurlijk kapitaal?

De vernieuwde Helpdesk Natuurlijk Kapitaal (tot voor kort Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit) helpt bedrijven met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering en in de keten in 2015 en 2016. Maar wat is natuurlijk kapitaal nu eigenlijk?

Natuurlijk kapitaal is alles wat een bedrijf aan de natuur onttrekt of het nu hernieuwbaar is zoals hout of niet-hernieuwbaar zoals olie, of in de vorm van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en bestuiving. Oftewel: alle natuurlijke voorraden op deze wereld waaronder geologische rijkdommen, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en biodiversiteit.

Biodiversiteit als graadmeter

Bedrijven zijn afhankelijk van de input van natuurlijk kapitaal. Natuurlijke hulpbronnen worden echter steeds schaarser en veel diensten die we altijd voor lief namen (zoals waterberging en een schone lucht) staan steeds meer onder druk. Biodiversiteit is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het natuurlijk kapitaal en een toetssteen voor het duurzaam gebruik ervan. Steeds meer bedrijven onderkennen het belang ervan en treffen maatregelen om dit kapitaal duurzaam te benutten. Dit leidt vaak tot verrassende innovaties.

Kosteloos advies

De Helpdesk biedt bedrijven tot maximaal twee dagen kosteloos advies aan bedrijven die bijzonder aandacht willen besteden aan het behoud en stimuleren van biodiversiteit. Als initiatief van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) wordt de Helpdesk bemand door CREM, Arcadis en Nyenrode Business Universiteit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het Platform BEE.

Contactpersoon: Jolanda van Schaick