Lokaal in actie met Biodiversiteit

Een lokaal actieplan is een geschikt middel om vanuit een gezamenlijke toekomstvisie ideeën te verbinden en actie te ondernemen. Stichting Stadslandbouw Sneek nodigde CREM uit om een droomsessie te begeleiden. Iedereen die wensen of ideeën heeft voor een duurzame –al dan niet tijdelijke- bestemming van Harinxmaland werd uitgenodigd om mee te denken. De uitkomsten van de sessie vormen de basis voor een plan van aanpak voor het gebied.

Ruim 50 deelnemers kwamen in de avonduren van 31 oktober 2014 brainstormen over dit biodiversiteitrijke gebied. Onder de deelnemers bevonden zich (toekomstige) gebruikers, ondernemers, medewerkers van zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig als toehoorder.

Co-creatief proces

Alle deelnemers werden onderverdeeld in verschillende groepen. Elke groep identificeerde ‘diensten’ die het gebied kan leveren. Hierdoor ontstonden vier thema’s: lokale economie, recreatie, (boerderij) educatie en wonen. Voor elk thema werden beelden, voorstellingen en ideeën bedacht voor de toekomst. Een proces dat hele innovatieve ideeën opleverde.

Van droom naar realiteit

De sessie resulteerde in maar liefst 70 dromen! Favorieten waren: een groene speelplaats met slootjes en vlotten, kabelbanen en grote touwbruggen. Of een stadsmoestuin waar mensen werken en producten verkopen. Bij het thema educatie kwam het leren over voedselvoorziening/streekproducten naar voren en ’tijdelijke’ natuur. Door de wensen van de lokale gebruikers in kaart te brengen, hoopt Stichting stadslandbouw Sneek draagvlak te krijgen voor een duurzame invulling van Harinxsmaland.

Werkt u bij een gemeente of buurtcoöperatie en wilt u samen met belanghebbenden een duurzame invulling van een gebied? Kijk op www.biodiversiteitactieplan.nl of neem contact op met CREM.

Contactpersoon: Wijnand Broer