Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

Het project Moving South Africa Forward to Certified Sustainable Energy ondersteunt kleine producenten bij de productie van gecertificeerde biomassagewassen en het creëren van lokale werkgelegenheid.

Het project wordt gedragen door de National Development Agency en Tsebo Consulting in Zuid-Afrika, en ondersteund door (met name) Gwynne Foster (Zuid-Afrika), Brinkmann Consultancy (Nederland) en CREM.

Gedegradeerde landbouwgrond

De biomassagewassen, soja en zonnebloem,worden op gedegradeerde landbouwgronden geteeld. Naast biomassa wordt maïs geteeld om de voedselproductie in de gebieden te verhogen.

Resultaten uit pilotprojecten

In de Oost-Kaap zijn twee pilots uit het project succesvol afgerond. Hierin werden de biomassaproducenten voorbereid op certificering volgens de eisen van de Roundtable on Sustainable Biomaterials  (RSB). Door de relatief lage geschooldheid van de producenten kost implementatie veel tijd. Zij moeten geschoold worden in het bijhouden van landbouwgegevens, het toepassen van Good Agricultural Practices  en het creëren van goede arbeidsomstandigheden.

Handboek

De projectpartners stelden een handboek op met instructies voor de producenten om hun landbouwgegevens te kunnen bijhouden zoals planning vangrondbewerking, zaaien, oogsten en bijv. erosiebestrijding, middelengebruik en opbrengstgegevens). Zo krijgen ze inzicht in hun landbouwpraktijken en kunnen ze hun prestaties verbeteren.

RSB-gecertificeerd

De verwachting is dat de producenten over anderhalf tot twee jaar RSB-gecertificeerd zijn. RSB ontwikkelt op dit moment een standaard voor kleine producenten zodat zij makkelijker aan de hoge eisen van certificering kunnen voldoen. Het Zuid-Afrikaanse project is geselecteerd als één van de pilotprojecten die input mag leveren op deze standaard.

Contactpersoon: Jolanda van Schaick