Kleine producent ook leverancier van grondstoffen groene energie?

Grondstoffen uit de natuur, zogeheten groene grondstoffen, worden in toenemende mate gebruikt voor energie. Denk aan ethanol (op basis van suiker) om aan benzine toe te voegen; sojaolie als basis voor biodiesel of houtpellets voor energiecentrales.

Om deze groene motor draaiend te houden, is een duurzame productie essentieel. Voor biobrandstoffen – groene grondstoffen die worden omgezet in vloeibare brandstoffen, zoals diesel – is op Europees niveau zelfs regelgeving opgesteld om de duurzaamheid te garanderen.

Certificering van groene grondstoffen

Certificering wordt gebruikt om aan te tonen dat groene grondstoffen duurzaam worden geproduceerd. Hierbij komt wel een ander punt van aandacht om de hoek kijken. Veel producenten van groene grondstoffen zijn klein als het gaat om productievolume en hoeveelheid land. Voor deze producenten is het lastig aan de eisen van duurzaamheidsschema’s te voldoen. Doordat certificering steeds vaker een voorwaarde voor levering is, missen zij de kans om deze markt te betreden.

Wat zijn de risico’s en kansen voor kleine producenten?

Waar lopen kleine producenten tegenaan? Wat zijn de risico’s, waar liggen kansen en welke omstandigheden creëren marktopeningen? En wat motiveert bedrijven om deze groep wel of niet als potentiële leveranciers mee te nemen in hun ketens? CREM zoekt in opdracht van Agentschap NL naar antwoorden op deze vragen in samenwerking met vier experts op het gebied van certificering, kleine producenten en markttoegang. Inzichten worden onder meer gezocht binnen de voedingsmiddelenindustrie omdat hier meer ervaring is met certificering van kleine producenten (bijvoorbeeld in de koffie- en cacaosector). Het onderzoek wordt verwerkt in een onderzoeksrapport en een handleiding voor bedrijven.

Contactpersoon: Wijnand Broer