Duurzaam bankieren in Egypte

Het regende pijpenstelen op de avond van het seminar voor duurzaam bankieren in Caïro. Toch loopt de zaal van het Egyptian Banking Institute vol met geïnteresseerde bankiers. De lezing van Wijnand Broer (CREM) en een presentatie van de Arab African International Bank (AAIB), een koploper in duurzaam bankieren, worden enthousiast ontvangen.

Voorafgaand aan het seminar gaf CREM samen met het Egyptian Banking Institute en een lokale consultant een aantal trainingen voor Egyptische bankmedewerkers, gefinancierd door het (Nederlandse) ministerie van Buitenlandse Zaken. De deelnemers zijn vooral CSR-managers (CSR = corporate social responsibility) en communicatiemedewerkers van banken; maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid worden vaak bij de afdeling communicatie ondergebracht.

Hoe overtuig ik mijn CEO?

De deelnemers zijn daarnaast werkzaam als trainers voor het Egyptian Banking Institute, de trainingstak van de Central Bank of Egypt. Een vraag die centraal staat is: hoe overtuig ik de top van mijn bank dat duurzaam bankieren nut heeft? Er zijn meerdere antwoorden op deze vraag mogelijk, maar één manier is heel effectief: laten zien wat andere banken doen (benchmarking). Het hoger management van banken blijkt gevoelig voor informatie over (internationale) standaarden waar andere banken zich al aan committeren. Wil je als bank beeldbepalend zijn, dan zul je hieraan mee moeten doen.

Meer dan alleen ‘social investements’

Een bank of financiële instelling beschikt over meerdere mogelijkheden en strategieën om duurzaam te investeren. In Egypte beperken veel banken zich nog tot zogenaamde ‘social investments’: investeringen in de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld door een deel van de winst te besteden aan lokale gezondheidszorg. Het feit dat een bank ook kan bijdragen aan een gezonde omgeving en gezonde toekomst door eisen te stellen aan de bedrijven waarin de bank investeert (bijvoorbeeld aan de zuivering van afvalwater), is voor veel Egyptische banken nieuw.

Kennisuitwisseling met Nederland

De trainers ontvingen positieve reacties van de deelnemers over de goede balans tussen theorie en praktijk. Zo vond een deel van de training plaats in Nederland. Tijdens dit bezoek bezochten de Egyptische deelnemers ASN Bank, Triodos Bank, Achmea en De Nederlandsche Bank. Ook de VBDO en Sustainalitics droegen bij aan deze kennisuitwisseling. Er wordt nu nagedacht over eventuele vervolgstappen met de Egyptische banken, bijvoorbeeld gericht op het hoger management.

Contactpersoon: Wijnand Broer