Finance & Natuurlijk Kapitaal

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het onderwerp natuurlijk kapitaal in de financiële sector. Zo ontwikkelden CREM en VBDO in 2015 een handleiding en training om het onderwerp handen en voeten te geven in deze sector: ‘Natural Capital & Financial Institutions’. Verder werkt de VBDO samen met de ‘Natural Capital Coalition’ en de ‘Natural Capital Finance Alliance’ aan het ‘Financial Sector Supplement for the Natural Capital Protocol’. Tot slot is de EU succesvol gestart met een CoP Finance@Biodiversity, mede onder leiding van NextGreen. Tegelijkertijd kent het bedrijfsleven koplopers die een bijdrage willen leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal.

Expedities

CREM, VBDO en NextGreen hebben hun kennis en expertise gebundeld om een brug te slaan tussen de financiële sector, de voorlopers uit het bedrijfsleven en kenniscentra op het gebied van natuurlijk kapitaal. Hoe? Door samen expedities Finance & Natuurlijk Kapitaal te organiseren. Tijdens twee expedities – één gericht op de bouwsector en één op agro-food – zijn deelnemers een middag op pad gegaan naar een locatie die een centrale rol speelt bij (de oplossing voor) een vraagstuk en die de financiële sector helpt om meer kennis te krijgen van het vraagstuk. In de eerste expeditie op 23 januari bezochten we het CIRCL gebouw in Amsterdam en spraken we met ABN AMRO, Van Nieuwpoort Groep, Dekker Grondstoffen, de Natural Capital Coalition en Heijmans. Op de ForwardFarm van Bayer bij Roubos Akkerbouw zagen en hoorden we op 6 maart over biologicals en werken met de natuur. Bayer, ACTIAM, Rabobank en Eosta namen ons mee in hun ambities en ervaringen rond het gesprek tussen financiers, investeerders en bedrijven.

Whitepaper

De Finance & Natuurlijk Kapitaal expedities zijn georganiseerd in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De resultaten zijn gepubliceerd in een samen met VBDO en NextGreen opgemaakte whitepaper, die je hier kunt downloaden.

Programma en presentaties expedities:

Meer informatie: Jolanda van Schaick