Kinderarbeid due diligence in specerijenketens

De meeste specerijen worden door kleine boeren in ontwikkelingslanden geproduceerd. Deze productie voorziet veel mensen van een inkomen, maar geeft ook allerlei sociale en ecologische uitdagingen. De Nederlandse specerijensector onderkent dat en veel bedrijven zijn bijvoorbeeld actief deelnemer in het zogenaamde Sustainable Spices Initiative. Bovendien is de Nederlandse Vereniging voor de Specerijenhandel (NVS) voornemens om een convenant met de overheid en maatschappelijke organisaties op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) te ondertekenen. Kinderarbeid is één van de IMVO issues die in specerijenketens kunnen spelen.

Initiatief

Specerijenbedrijven Verstegen Spices & Sauces, Epos Specerijen en P Visser & Zoon hebben daarom het initiatief genomen om risico’s op kinderarbeid in hun ketens in kaart te brengen en te analyseren wat je daar als Nederlands bedrijf eventueel aan zou kunnen doen. Daarnaast proberen de bedrijven hun interne processen zodanig te organiseren dat wordt voldaan aan de due diligence verwachtingen van het toekomstige IMVO convenant. CREM is ingehuurd om dit initiatief te begeleiden. In het project zijn eerst de specerijenketens van de drie bedrijven door middel van een quick scan doorgelicht op risico’s op kinderarbeid. Op basis van deze stap zijn drie product-marktcombinaties met een ‘hoog’ risicogehalte geselecteerd als ‘pilots’. Dit zijn kurkuma uit India, kardemom uit Guatemala en komijn uit Turkije. Lokale onderzoekers zullen in deze pilots eerst onderzoeken of kinderarbeid daadwerkelijk speelt en, zo ja, vervolgens de achtergrondoorzaken ervan analyseren en aanbevelingen doen hoe de Nederlandse bedrijven de situatie voor de kinderen structureel kunnen verbeteren. De leerervaringen uit het hele project worden verwerkt in een child labour due diligence tool kit die vervolgens bij onder andere de leden van de NVS zal worden verspreid.

 

Meer informatie: Victor de Lange