De impact van ASN Bank op biodiversiteit

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank kent drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Sinds 2014 werkt CREM samen met de bank aan de invulling van het beleid op biodiversiteit en aan de ontwikkeling van een lange-termijn doelstelling voor dit thema. In 2017 heeft de bank besloten om in 2030 ‘biodiversiteit positief’ te zijn. Dit betekent dat de gezamenlijke impact van alle investeringen van de bank tegen die tijd positief moet zijn. ASN Bank loopt hiermee internationaal voorop.

Footprint-berekening

Om te kunnen beoordelen wat hiervoor nodig is en of dit doel dichterbij komt, moet de bank de impact van investeringen (de biodiversiteit footprint) natuurlijk ook meten. CREM ondersteunt de bank hierbij, samen met PRé Consultants. Dit jaar berekenen we de footprint van ASN bank voor het vierde jaar op rij en beoordelen we hoe de bank deze footprint verder kan verlagen en uiteindelijk kan ombuigen naar een positieve bijdrage aan biodiversiteit. Hiervoor heeft CREM, samen met PRé en ASN Bank een footprintmethodiek ontwikkeld. Hiervoor is internationaal veel belangstelling en begin 2018 zijn ASN Bank, ACTIAM (Nederlandse vermogensbeheerder), CDC Biodiversité (Franse financiële instelling) en Finance in Motion (Duitse impact-investeerder) een samenwerking gestart om tot breed gedragen uitgangspunten voor een footprintberekening te komen. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot de publicatie van een ‘common ground paper’, waaraan ook CREM een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Positieve impacts

Momenteel is CREM, samen met PRé, gestart met een onderzoek naar de manier waarop investeringen met een positieve impact op biodiversiteit kunnen worden meegenomen in de footprint. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar investeringen in natuurbehoud en -herstel, maar ook naar het effect van investeringen in ‘better management practices’ en certificering.

Een uitgebreide beschrijving van de footprintmethode van ASN bank kan worden gedownload van de website van ASN bank en hier. Het common ground paper over het uitvoeren van een footprint voor financiële instellingen kan hier worden gedownload.

Meer informatie: Wijnand Broer