Kinderarbeid: specerijen en toerisme

IMVO convenanten en Wet Zorgplicht Kinderarbeid

In de afgelopen jaren voerde CREM in opdracht van bedrijven diverse projecten uit om de problematiek van kinderarbeid in ketens te analyseren en aan te pakken. Het ging ten eerste om metaalketens, zowel primaire ertsen als gerecycelde metalen, waarvoor onderzoek in respectievelijk Peru en Ghana heeft plaatsgevonden. Ten tweede is de kinderarbeid-problematiek voor een aantal specerijenketens in kaart gebracht: komijn uit Turkije, kardemom uit Guatemala en kurkuma uit India.

De metaal- en specerijenbedrijven wilden hiermee onder andere invulling geven aan de IMVO convenanten die zijn afgesloten voor de metaal- en voedselsector en anticiperen op de komende Wet Zorgplicht Kinderarbeid (deze wordt naar verwachting op 1 januari 2022 van kracht). In de projecten adviseerde CREM de bedrijven ook over het optimaliseren van hun due diligence management en zijn IMVO Due Diligence Toolkits voor de basismetaal- en specerijenbranche ontwikkeld.

Nieuwe specerijen

Onlangs is CREM in opdracht van Solina Netherlands en in samenwerking met Spicemasters, Doens Food en de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging een nieuw ‘kinderarbeid’ project gestart. Hierin staan twee specifieke ketens centraal: zwarte peper uit Vietnam en chilipepers uit India. Eerst zullen lokale organisaties (CCR-CSR in Vietnam en ICCO in India) de mate, ernst en achtergronden van kinderarbeid in deze ketens in kaart brengen. Op basis daarvan zal CREM helpen bij de ontwikkeling en implementatie van plannen van aanpak om kinderarbeid zoveel mogelijk uit te bannen. Ook in dit project ondersteunen we de bedrijven bij de optimalisering van hun due diligence management.

Toerisme

Tot op heden heeft de toeristische sector zich vooral ingespannen om het schrijnende probleem van kinderprostitutie aan te pakken. Brancheorganisatie ANVR heeft nu in samenwerking met touroperator Riksja Travel het initiatief genomen om ook de meer ‘reguliere’ vormen van kinderarbeid in toerisme in kaart te brengen en te bezien hoe de sector kan bijdragen aan de uitbanning daarvan. Kinderarbeid in toerisme speelt zich voor een deel ‘achter de schermen’ af. Denk bijvoorbeeld aan hulpjes in de keuken en wasserettes. De focus ligt in dit project op kinderarbeid in toerisme in Indonesië, specifiek in de regio Yogyakarta (Centraal Java) en Bali. ECPAT Indonesië zal daarvoor het lokale onderzoek uitvoeren. CREM speelt in dit project een vergelijkbare rol als in het bovengenoemde specerijenproject.

Meer informatie: Victor de Lange