Investeren in biodiversiteit

Oprichting PBAF

Op initiatief van ASN Bank is onlangs het ‘Partnership Biodiversity Accounting Financials’ (PBAF) opgericht. Met dit kennisplatform richten ASN Bank en vijf andere financiële instellingen (ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump) zich op de impactmeting van investeringen die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit. CREM en PRé Sustainability ondersteunen dit kennisplatform hierbij.

Binnen PBAF wordt gekeken naar het type investeringen dat kan bijdragen aan het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en hoe je deze impact kan meten. Financiële instellingen kunnen deze kennis gebruiken in de ontwikkeling van biodiversiteitsbeleid en voor het berekenen van de biodiversiteit-footprint van hun investeringen.

Roel Nozeman, Senior Adviseur Biodiversiteit ASN Bank: “Met de oprichting van PBAF willen de aangesloten financiële instellingen open source kennis met elkaar delen op dit onderwerp, en willen we belangrijke vragen over positieve impact op biodiversiteit beantwoorden.”

Kennisvraagstukken

Vragen die binnen PBAF aan de orde zullen worden gesteld zijn bijvoorbeeld: Mag je een investering die bijdraagt aan de verlaging van een negatieve impact ook als een positieve bijdrage bestempelen? En mag je een positieve impact toerekenen aan keurmerken waarvan veelal wordt aangenomen dat ze positief uitpakken voor de biodiversiteit (zoals FSC en MSC), maar waarvoor impactdata vaak nog ontbreken?

Starten met een gemeenschappelijke basis

PBAF werkt in eerste instantie toe naar een ‘common ground’ publicatie, waarin de gemeenschappelijke basis voor het meten van de positieve impact op biodiversiteit beschreven staat. Deze basis zal worden getoetst met behulp van enkele cases, zoals beleggingen in bosaanplant, boslandbouw en landschapsherstel. De doelstelling is om de publicatie in mei 2020 af te ronden. Andere financiële instellingen in binnen- en buitenland zullen vervolgens worden uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten om zo tot een zo breed mogelijk gedragen methode te komen.

Meer informatie: Wijnand Broer

Zie ook: https://www.government.nl/documents/reports/2019/09/25/report-positive-impacts-in-the-biodiversity-footprint-financial-institutions