45 innovatieve stikstofoplossingen van Groene Groeiers

Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem verbond het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW 45 innovatieve bedrijven aan vijf stikstofuitdagingen voor de landbouw, bouw en industrie. Uit deze 45 matches zijn er 14 geselecteerd die hoog scoren op stikstofreductie, economische haalbaarheid en schaalbaarheid (zie video 5 min). Voor deze 14 zijn op 3 december versnellingsplannen gemaakt. Jolanda van Schaick van CREM was als matchmaker van het netwerk Groene Groeiers betrokken bij de werving van de innovatieve bedrijven en de organisatie van de bijeenkomst.

Samen oplossen
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW, op 3 december: “Vandaag zijn de 14 meest kansrijke innovaties besproken met experts van andere bedrijven, investeerders, kennisinstellingen en overheden. Inspirerend om te zien wat er in potentie allemaal mogelijk is en hoe creatief en innovatief Nederlandse ondernemers zijn. Alle experts hebben de ondernemers vandaag praktische suggesties gedaan hoe hun innovaties op grote schaal succesvol kunnen worden toegepast. Dit is wat mij betreft hoe het moet. Alleen samen lossen we het stikstofprobleem op.”

Speurtocht
Onder leiding van Groene Groeiers voorzitter Yousef Yousef en een deskundige jury zijn uit 45 matches er 14 geselecteerd die een grote kans hebben om succesvol op de markt te komen en te worden opgeschaald. Deze voorstellen zijn vandaag tijdens het zevende matchmaking event besproken aan zogeheten versnellingstafels, waarbij de ondernemers hulp kregen om hun hindernissen in de ontwikkeling te nemen. Die zijn er onder meer op het terrein van de financiering, subsidiëring, vergunningverlening, aanbesteding en certificering.

Achtergronden
VNO-NCW organiseert regelmatig Groene Groeier matchmaking bijeenkomsten voor ondernemers. Eerdere bijeenkomsten vonden plaats bij Auping, Heineken, Vion, Waterschappen, Chemelot en Philips. Innovatieve MKB-ondernemers gaan hierbij in gesprek met experts en grote bedrijven over hoe ze samen oplossingen kunnen verzinnen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken waar Nederland voor staat.

Meer informatie: Jolanda van Schaick

Het rapport met alle innovaties is te downloaden via: https://www.groenegroeiers.nl/groene-groeiers-helpen-stikstofcrisis-te-bedwingen.

Origineel artikel gepubliceerd op https://www.groenegroeiers.nl/groene-groeiers-presenteren-14-innovatieve-oplossingen-voor-terugdringen-stikstof