Bedrijven anticiperen op IMVO wetgeving: nieuw kinderarbeidproject in Nigeria en de Filipijnen

Begin 2020 is CREM in opdracht van een consortium bestaande uit specerijenbedrijven Solina Nederland, Doens Food en Spicemasters en de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) een project gestart om kinderarbeid in specerijenketens aan te pakken. Daarin staan twee productketens centraal: chilipepers uit India en zwarte peper uit Vietnam. CREM is in dit initiatief projectcoördinator, helpt de bedrijven om hun IMVO-risicomanagementsystemen te optimaliseren en ondersteunt bij de ontwikkeling van verbeterplannen. Lokale NGO’s zijn ingehuurd om de aard, ernst en oorzaken van kinderarbeid in deze ketens te onderzoeken en om aanbevelingen te doen voor eventuele verbetermaatregelen in de productiegebieden zelf.Deze local impact assessments vinden momenteel plaats. Op basis van de inzichten daaruit worden verbeterplannen ontwikkeld voor zowel de specifieke ketens van de drie bedrijven in het consortium als op sectorniveau. Voor verbeteringen op sectorniveau is het wenselijk dat meer bedrijven zich bij dit initiatief gaan aansluiten. De uitvoering van de verbeterplannen zal waarschijnlijk vanaf medio 2021 plaatsvinden. Daarvoor is een periode van drie jaar uitgetrokken.

Onlangs is in opdracht van Catz International en opnieuw de KNSV een nieuw kinderarbeidinitiatief gestart. De aanpak is vergelijkbaar met het eerdere project in India en Vietnam. De focus ligt nu op diverse kokosproducten uit de Filipijnen en gember uit Nigeria. Kokosproductie in de Filipijnen staat op de zogenaamde “List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor” van het Department of Labor in de Verenigde Staten. Vooralsnog is geen specifieke informatie voorhanden over kinderarbeid in Nigeriaanse gemberproductie, maar de kans dat dat een probleem is is aanzienlijk. Volgens hetzelfde Amerikaanse ministerie is bijna 50% van de Nigeriaanse kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 betrokken bij vormen van kinderarbeid, met name ook in de landbouw. In de loop van 2021 vinden ook voor deze ketens local impact assessments plaats en worden actieplannen ontwikkeld.

Door deze initiatieven anticiperen de bedrijven op de Wet Zorgplicht Kinderarbeid die naar verwachting in 2022 effectief zal worden. Deze wet loopt vooruit op IMVO due diligence wetgeving in het algemeen. Discussies daarover vinden momenteel in de Europese Commissie plaats. Nederland staat op het standpunt om ‘eigen’ wetgeving op dit gebied te implementeren indien de ontwikkeling van EU-regelgeving te traag gaat.

Meer informatie: Victor de Lange