Kwartiermaken voor programma ‘biodiversiteit op je bord’

Een groot aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden hebben zich verenigd in het Deltaplan biodiversiteitherstel. Samen zetten zij zich in voor biodiversiteitherstel in Nederland, onder andere in het agrarisch gebied. Daarvoor is het noodzakelijk dat boeren afdoende gemotiveerd zijn of worden om ‘biodiversiteitvriendelijk’ te produceren, bijvoorbeeld door betere afzetmogelijkheden bij de horeca. Tegen die achtergrond heeft Dutch Cuisine van het Ministerie LNV subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een programma ‘biodiversiteit op je bord’. Daarbij zal Dutch Cuisine nauw samenwerken met landbouworganisatie LTO en vertegenwoordigers van de natuur- en milieufederaties. Dutch Cuisine heeft hiervoor onder andere Victor de Lange van CREM als kwartiermaker ingehuurd. Victor is ook lid van de Raad van Advies van Dutch Cuisine.

Uitdaging voor dit programma is niet alleen om de horeca zelf bij dit initiatief te betrekken. Om de business case voor zowel de horeca als boeren te versterken zullen we uitdrukkelijk ook kijken naar mogelijke rollen voor bijvoorbeeld andere partijen in het Deltaplan, de horecagroothandel, maaltijdbezorgdiensten, reserveringsites, koksopleidingen, influencers, recreatie en toerisme, de financiële sector en de overheid. Ook de vraag wat biodiversiteitvriendelijke producten/producenten zijn moet worden beantwoord. Het programma, inclusief plan voor Monitoring en Evaluatie en de wijze van financiering, zal medio 2021 klaar zijn. De uitvoering geschiedt daarna. We hopen door dit initiatief tevens bij te dragen aan economisch herstel van de horecasector die door de Covid-19 pandemie zo hard is geraakt.

Meer informatie: Victor de Lange