Koploperbedrijven: Groene Groeiers

VNO-NCW West heeft in de zomer van 2016 het netwerk Groene Groeiers opgericht. Een netwerk voor ondernemers die natuur en milieu niet alleen willen ontlasten, maar zelfs verbeteren: een netwerk met scale uppers, familiebedrijven, maakindustrie en multinationals uit alle bedrijfstakken. Samen met de vier andere regionale verenigingen (VNO-NCW Noord, VNO-NCW Midden, BZW en LWV) worden fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor deze Groene Groeiers. Ondernemers worden tijdens bijeenkomsten uitgenodigd om te participeren in Groene Cirkels. Ook kunnen zij eigen duurzaamheidsvraagstukken inbrengen.

Online community

In deze tijd vindt echter ook veel matchmaking plaats in digitale communities. Daarom heeft VNO-NCW West een virtueel netwerk voor groene groeiers opgezet: www.groenegroeiers.nl. In de virtuele community vinden de leden informatie over groene projecten en betrokken organisaties als MVO Nederland, en in het besloten deel (uitsluitend voor ondernemers) kunnen ze in gesprek gaan met elkaar, problemen voorleggen, ideeën opperen of samenwerking zoeken voor projecten.

Matchmaking

Sinds 1 mei 2018 ondersteunt Jolanda van Schaick (CREM) het netwerk Groene Groeiers als matchmaker. De provincie Zuid-Holland heeft het mogelijk gemaakt dat zij – voorlopig voor anderhalve dag per week – uitdagingen van ondernemers in de community groenegroeiers.nl ondersteunt. Zij brengt vooral verbindingen tot stand tussen ondernemers onderling, en tussen ondernemers en kennisinstellingen om circulaire business cases, energietransitie en bescherming van biodiversiteit te realiseren. Ook adviseert zij ondernemers met uitdagingen over het plan van aanpak.

Jolanda: “Bedrijven spelen een onmiskenbare rol bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Dat maakt het leuk en inspirerend om met voorlopers uit het bedrijfsleven de mogelijkheden van het Groene Groeiers netwerk te verkennen. Om nieuwe initiatieven en projecten van de grond te krijgen, daarbij profiterend van business kansen voor samenwerking. De energie, inzet en ambities van de deelnemende bedrijven zijn aanstekelijk en zorgen dat woorden omgezet worden in daden.”

Jolanda werkt nauw samen met ondernemer Yousef Yousef, boegbeeld van het netwerk Groene Groeiers, en Annemarie van Oorschot van VNO-NCW, interim programmamanager Groene Groeiers. Het driekoppige team wordt ondersteund door medewerkers van de landelijke en regionale organisaties van VNO-NCW.

Meer informatie: Jolanda van Schaick