Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar

Onder leiding van diervoederproducent De Heus is een consortium van bedrijven en organisaties in 2015 in Myanmar het project ‘Sustainable and Affordable Poultry for All (SAPA)’ gestart.

Nut en noodzaak van het initiatief

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt via de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). De Heus heeft Victor de Lange van CREM ingehuurd voor de jaarlijkse monitoring van dit 5-jarige project en de uiteindelijke eindevaluatie. De maatschappelijke doelstelling van het project is productie van gezondere,
duurzamere en beter betaalbare kip voor de Myanmarese consument waarvoor kip de belangrijkste eiwitbron is.
SAPA wil daarvoor bestaande monopolies van grote producenten doorbreken. Het project richt zich op twee cruciale schakels in de waardeketen: maïsproductie (als kippenvoer) en broederijen. Door onder andere training van boeren wordt getracht om maïsproductie te verduurzamen en de kwaliteit van de maïs te verbeteren. Via een nieuwe duurzaam opgezette broederij en eveneens training van kippenboeren wil SAPA de sterfte van ééndagskuikens minimaliseren en het gebruik van antibiotica voorkomen. Deze broederij wordt gebouwd door Bel Ga Myanmar, een JV tussen De Heus en Belgabroed.

Eerste monitoringmissie

Nadat CREM voor een systematische monitoring van het project eerst een ‘Logical Framework’ had ontwikkeld, bestaande uit een samenhangend overzicht van projectassumpties, activiteiten, outputs en outcomes, vond in december 2016 de eerste monitoringmissie plaats. Behalve de projectvoortgang is in deze missie de nodige aandacht besteed aan mogelijke neveneffecten van het project, zowel positieve als negatieve.  Op basis daarvan zijn opties verkend om de maatschappelijke impact van SAPA verder te vergroten, onder andere wat betreft arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van werknemers op de maïs- en kippenboerderijen. In 2017 wordt bekeken in hoeverre deze opties haalbaar zijn.

Meer informatie:  Victor de Lange