Versterking IMVO in G4AW projecten

Het Netherlands Space Office (NSO) voert voor het ministerie van Buitenlandse Zaken het subsidieprogramma ‘Geodata for Agriculture and Water (G4AW)’ uit. Met dit programma stimuleert NSO via Publiek Private samenwerking projecten die door gebruik van satelliet-data innovatieve informatiediensten leveren aan kleine boeren in partnerlanden (Afrika en Azië). Het doel van het programma is om bij te dragen aan versterking van de mondiale voedselzekerheid en duurzamer watergebruik. Ook verbetering van het inkomen van kleine boeren is een belangrijke doelstelling.

NSO vindt het belangrijk om projectconsortia te stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast moeten eventuele negatieve neveneffecten van G4AW projecten op het gebied van duurzaamheid zo gering mogelijk zijn en positieve effecten zo groot mogelijk. In 2017 ondersteunde CREM NSO hierbij op diverse manieren.

IMVO beleid organisaties

Allereerst is het IMVO beleid van alle private partners in de zeventien reeds in uitvoering zijnde G4AW projecten geanalyseerd met als referentie de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Op basis van de uitkomsten zijn voor deze partijen praktische tips geformuleerd voor versterking van dat beleid.

Beoordeling G4AW projectvoorstellen

Daarnaast zijn projectvoorstellen uit de recente G4AW call beoordeeld op duurzaamheid en IMVO. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie hoofdcriteria: (1) IMVO beleid van (private) partijen, (2) good governance van het project zelf (diverse sociaal-economische aspecten van duurzaamheid, zoals op het gebied van mensenrechten, fair competition, corruptie en effecten voor lokale gemeenschappen) en (3) de milieu- en klimaataspecten van het project. Ieder hoofdcriterium is uitgesplitst in een flink aantal sub-criteria. De scores op deze criteria tellen mee bij de beslissing of de projecten zich kwalificeren. Onderdeel van deze beoordeling is identificatie van mogelijke negatieve impacts van het project. Naast deze risico’s is er bij deze exercitie ook gekeken naar kansen om de duurzaamheid van het project te versterken. De resultaten worden deel van een beschikking als het project wordt gesubsidieerd.

Meer informatie: Victor de Lange