Pilot matchmaking voor duurzame Brabantse boeren en horeca

De missie van de ‘Dutch Cuisine’ beweging is het op de kaart zetten van een gezonde en duurzame Nederlandse keuken en eetcultuur. Naast de creativiteit van de chefs maken de talloze Nederlandse streekproducten deze keuken en eetcultuur zo bijzonder en kunnen we met meer trots kijken naar onze Nederlandse culinaire identiteit. Om deze unieke eetcultuur meer bekendheid te geven stimuleert Dutch Cuisine chefs om vaker met streekproducten te koken en zich erdoor te laten inspireren. Echter de verkrijgbaarheid van deze producten is één van de praktische problemen om er als chef ook daadwerkelijk mee te kunnen werken. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat deze mooie producten ook op een gemakkelijke wijze te bestellen zijn? Dutch Cuisine wil hierin een brugfunctie vervullen door producenten en horeca-ondernemers aan elkaar te verbinden via een bestaand logistiek netwerk. Dit pakt Dutch Cuisine op in het pilotproject ‘Matchmaking Facility’ in Noord-Brabant. CREM verzorgt hiervoor de projectleiding.

Dutch Cuisine Matchmaking Toolkit

In deze pilot gaan we samen met diverse partijen, waaronder groothandelaar Horesca Smulders en het provinciale programma ‘Food-Up!’, duurzame producten van onder andere de coöperatie Kempengoed promoten bij de horeca in Noord-Brabant. De leereffecten hiervan worden verwerkt in een ‘Dutch Cuisine Matchmaking Toolkit’. Het pilotproject komt voort uit de ‘Green Deal Verduurzaming Voedselconsumptie (Dutch Cuisine)’ die in 2014 door diverse publieke en private partijen is ondertekend, waaronder ook de provincie Noord-Brabant. CREM voert het secretariaat van deze Green Deal. De op te leveren Matchmaking Toolkit zal ertoe leiden dat in de toekomst meerdere horecabedrijven op brede schaal van hun eigen regionale producten gebruik kunnen maken.

Contactpersoon: Victor de Lange