Kansen door actief IMVO risicomanagement

Kansen door actief IMVO risicomanagement

30 maart 2021
Meer wettelijke verplichtingen voor risicomanagement op het vlak van  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zitten in de pijplijn. Diverse landen zijn al met dergelijke verplichte ‘due diligence’  begonnen en EU-regelgeving is in de maak. Wie hierop tijdig anticipeert behaalt competitieve voordelen. (meer…)
Monitoring voortgang IMVO-convenant voedingsmiddelen

Monitoring voortgang IMVO-convenant voedingsmiddelen

30 januari 2021
Op 29 juni 2018 is het IMVO-convenant voor de voedingsmiddelensector ondertekend door drie brancheorganisaties (CBL, FNLI en KNSV), twee ministeries, twee vakbonden, drie maatschappelijke organisaties en het Initiatief Duurzame Handel. De SER verzorgt hiervoor de coördinatie. (meer…)
Kwartiermaken voor programma ‘biodiversiteit op je bord’

Kwartiermaken voor programma ‘biodiversiteit op je bord’

23 december 2020
Een groot aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden hebben zich verenigd in het Deltaplan biodiversiteitherstel. Samen zetten zij zich in voor biodiversiteitherstel in Nederland, onder andere in het agrarisch gebied. Daarvoor is het noodzakelijk dat boeren afdoende gemotiveerd zijn of worden om ‘biodiversiteitvriendelijk’ te produceren, bijvoorbeeld door betere afzetmogelijkheden bij de horeca. (meer…)
Bedrijven anticiperen op IMVO wetgeving: nieuw kinderarbeidproject in Nigeria en de Filipijnen

Bedrijven anticiperen op IMVO wetgeving: nieuw kinderarbeidproject in Nigeria en de Filipijnen

23 december 2020
Begin 2020 is CREM in opdracht van een consortium bestaande uit specerijenbedrijven Solina Nederland, Doens Food en Spicemasters en de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) een project gestart om kinderarbeid in specerijenketens aan te pakken. Daarin staan twee productketens centraal: chilipepers uit India en zwarte peper uit Vietnam. CREM is in dit initiatief projectcoördinator, helpt de bedrijven om hun IMVO-risicomanagementsystemen te optimaliseren en ondersteunt bij de ontwikkeling van verbeterplannen. (meer…)
45 innovatieve stikstofoplossingen van Groene Groeiers

45 innovatieve stikstofoplossingen van Groene Groeiers

23 december 2020
Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem verbond het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW 45 innovatieve bedrijven aan vijf stikstofuitdagingen voor de landbouw, bouw en industrie. Uit deze 45 matches zijn er 14 geselecteerd die hoog scoren op stikstofreductie, economische haalbaarheid en schaalbaarheid (zie video 5 min). (meer…)
Koplopergroep Circulaire Restaurants Haarlem en Rotterdam

Koplopergroep Circulaire Restaurants Haarlem en Rotterdam

15 juli 2020
Eind 2019 is CREM in twee gemeenten gestart met een Koplopergroep Circulaire Restaurants. Deze koplopergroepen zijn een vervolg op de Koplopergroep Circulaire Hotels waar CREM sinds 2017 bij betrokken is. De koplopergroepen in Haarlem en Rotterdam bestaan beide uit zo’n 20 restaurants die gezamenlijk de kansen verkennen om hun bedrijfsvoering meer circulair te maken. Het voorkomen van voedselverspilling speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol, maar is niet het enige aandachtspunt. Zo wordt ook stilgestaan bij een circulaire inkoop (van duurzaam geproduceerde, lokale ingrediënten tot circulaire kleding en rietjes), verpakkingen, het menu, keukenmanagement, afvalmanagement en communicatie naar de gast. (meer…)
Netwerk Groene Groeiers dijt uit

Netwerk Groene Groeiers dijt uit

20 juni 2020
Verbinden, of in trendy taalgebruik ‘match making’, daar draait het om in het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. Jolanda van Schaick (CREM) is de matchmaker van dit netwerk, aangesteld om ondernemers aan elkaar te koppelen op het gebied van circulariteit en energietransitie. Het netwerk telt inmiddels bijna 400 Groene Groeiers en wordt met de dag populairder. (meer…)
Chefs challenge in Flevoland

Chefs challenge in Flevoland

9 mei 2020

Eten als een Pionier

De provincie Flevoland ondersteunt de productie en consumptie van duurzaam geproduceerde Flevolandse voedselproducten. Chef-koks kunnen daarbij een belangrijke rol spelen omdat zij zowel dit soort producten zelf op de kaart kunnen zetten als hun gasten kunnen inspireren om deze ingrediënten thuis te gebruiken. (meer…)

Investeren in biodiversiteit

Investeren in biodiversiteit

23 maart 2020

Oprichting PBAF

Op initiatief van ASN Bank is onlangs het ‘Partnership Biodiversity Accounting Financials’ (PBAF) opgericht. Met dit kennisplatform richten ASN Bank en vijf andere financiële instellingen (ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump) zich op de impactmeting van investeringen die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit. CREM en PRé Sustainability ondersteunen dit kennisplatform hierbij. (meer…)

Kinderarbeid: specerijen en toerisme

Kinderarbeid: specerijen en toerisme

5 maart 2020

IMVO convenanten en Wet Zorgplicht Kinderarbeid

In de afgelopen jaren voerde CREM in opdracht van bedrijven diverse projecten uit om de problematiek van kinderarbeid in ketens te analyseren en aan te pakken. Het ging ten eerste om metaalketens, zowel primaire ertsen als gerecycelde metalen, waarvoor onderzoek in respectievelijk Peru en Ghana heeft plaatsgevonden. Ten tweede is de kinderarbeid-problematiek voor een aantal specerijenketens in kaart gebracht: komijn uit Turkije, kardemom uit Guatemala en kurkuma uit India. (meer…)