Kansen door actief IMVO risicomanagement

Kansen door actief IMVO risicomanagement

30 maart 2021
Meer wettelijke verplichtingen voor risicomanagement op het vlak van  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) zitten in de pijplijn. Diverse landen zijn al met dergelijke verplichte ‘due diligence’  begonnen en EU-regelgeving is in de maak. Wie hierop tijdig anticipeert behaalt competitieve voordelen. (meer…)
Monitoring voortgang IMVO-convenant voedingsmiddelen

Monitoring voortgang IMVO-convenant voedingsmiddelen

30 januari 2021
Op 29 juni 2018 is het IMVO-convenant voor de voedingsmiddelensector ondertekend door drie brancheorganisaties (CBL, FNLI en KNSV), twee ministeries, twee vakbonden, drie maatschappelijke organisaties en het Initiatief Duurzame Handel. De SER verzorgt hiervoor de coördinatie. (meer…)
Kwartiermaken voor programma ‘biodiversiteit op je bord’

Kwartiermaken voor programma ‘biodiversiteit op je bord’

23 december 2020
Een groot aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden hebben zich verenigd in het Deltaplan biodiversiteitherstel. Samen zetten zij zich in voor biodiversiteitherstel in Nederland, onder andere in het agrarisch gebied. Daarvoor is het noodzakelijk dat boeren afdoende gemotiveerd zijn of worden om ‘biodiversiteitvriendelijk’ te produceren, bijvoorbeeld door betere afzetmogelijkheden bij de horeca. (meer…)
Bedrijven anticiperen op IMVO wetgeving: nieuw kinderarbeidproject in Nigeria en de Filipijnen

Bedrijven anticiperen op IMVO wetgeving: nieuw kinderarbeidproject in Nigeria en de Filipijnen

23 december 2020
Begin 2020 is CREM in opdracht van een consortium bestaande uit specerijenbedrijven Solina Nederland, Doens Food en Spicemasters en de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) een project gestart om kinderarbeid in specerijenketens aan te pakken. Daarin staan twee productketens centraal: chilipepers uit India en zwarte peper uit Vietnam. CREM is in dit initiatief projectcoördinator, helpt de bedrijven om hun IMVO-risicomanagementsystemen te optimaliseren en ondersteunt bij de ontwikkeling van verbeterplannen. (meer…)
45 innovatieve stikstofoplossingen van Groene Groeiers

45 innovatieve stikstofoplossingen van Groene Groeiers

23 december 2020
Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem verbond het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW 45 innovatieve bedrijven aan vijf stikstofuitdagingen voor de landbouw, bouw en industrie. Uit deze 45 matches zijn er 14 geselecteerd die hoog scoren op stikstofreductie, economische haalbaarheid en schaalbaarheid (zie video 5 min). (meer…)
Koplopergroep Circulaire Restaurants Haarlem en Rotterdam

Koplopergroep Circulaire Restaurants Haarlem en Rotterdam

15 juli 2020
Eind 2019 is CREM in twee gemeenten gestart met een Koplopergroep Circulaire Restaurants. Deze koplopergroepen zijn een vervolg op de Koplopergroep Circulaire Hotels waar CREM sinds 2017 bij betrokken is. De koplopergroepen in Haarlem en Rotterdam bestaan beide uit zo’n 20 restaurants die gezamenlijk de kansen verkennen om hun bedrijfsvoering meer circulair te maken. Het voorkomen van voedselverspilling speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol, maar is niet het enige aandachtspunt. Zo wordt ook stilgestaan bij een circulaire inkoop (van duurzaam geproduceerde, lokale ingrediënten tot circulaire kleding en rietjes), verpakkingen, het menu, keukenmanagement, afvalmanagement en communicatie naar de gast. (meer…)
Netwerk Groene Groeiers dijt uit

Netwerk Groene Groeiers dijt uit

20 juni 2020
Verbinden, of in trendy taalgebruik ‘match making’, daar draait het om in het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. Jolanda van Schaick (CREM) is de matchmaker van dit netwerk, aangesteld om ondernemers aan elkaar te koppelen op het gebied van circulariteit en energietransitie. Het netwerk telt inmiddels bijna 400 Groene Groeiers en wordt met de dag populairder. (meer…)
Chefs challenge in Flevoland

Chefs challenge in Flevoland

9 mei 2020

Eten als een Pionier

De provincie Flevoland ondersteunt de productie en consumptie van duurzaam geproduceerde Flevolandse voedselproducten. Chef-koks kunnen daarbij een belangrijke rol spelen omdat zij zowel dit soort producten zelf op de kaart kunnen zetten als hun gasten kunnen inspireren om deze ingrediënten thuis te gebruiken. (meer…)

Investeren in biodiversiteit

Investeren in biodiversiteit

23 maart 2020

Oprichting PBAF

Op initiatief van ASN Bank is onlangs het ‘Partnership Biodiversity Accounting Financials’ (PBAF) opgericht. Met dit kennisplatform richten ASN Bank en vijf andere financiële instellingen (ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump) zich op de impactmeting van investeringen die een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit. CREM en PRé Sustainability ondersteunen dit kennisplatform hierbij. (meer…)

Kinderarbeid: specerijen en toerisme

Kinderarbeid: specerijen en toerisme

5 maart 2020

IMVO convenanten en Wet Zorgplicht Kinderarbeid

In de afgelopen jaren voerde CREM in opdracht van bedrijven diverse projecten uit om de problematiek van kinderarbeid in ketens te analyseren en aan te pakken. Het ging ten eerste om metaalketens, zowel primaire ertsen als gerecycelde metalen, waarvoor onderzoek in respectievelijk Peru en Ghana heeft plaatsgevonden. Ten tweede is de kinderarbeid-problematiek voor een aantal specerijenketens in kaart gebracht: komijn uit Turkije, kardemom uit Guatemala en kurkuma uit India. (meer…)

De impact van ASN Bank op biodiversiteit

De impact van ASN Bank op biodiversiteit

7 januari 2019

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank kent drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Sinds 2014 werkt CREM samen met de bank aan de invulling van het beleid op biodiversiteit en aan de ontwikkeling van een lange-termijn doelstelling voor dit thema. In 2017 heeft de bank besloten om in 2030 ‘biodiversiteit positief’ te zijn. Dit betekent dat de gezamenlijke impact van alle investeringen van de bank tegen die tijd positief moet zijn. ASN Bank loopt hiermee internationaal voorop. (meer…)

Concrete invulling van natuurlijk kapitaal

Concrete invulling van natuurlijk kapitaal

7 januari 2019

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en beheert de nationale weg- en waterwerken, en werkt aan een duurzame leefomgeving. Hoewel ‘natuurlijk kapitaal’ niet vaak als concreet doel terugkomt bij de uitvoering van werken, kunnen expliciet of in de marge opbrengsten worden gegenereerd op dit vlak. Dit is nu geen vanzelfsprekendheid. Natuurlijk kapitaal is een breed concept dat niet altijd makkelijk te begrijpen is, laat staan toe te passen, terwijl het werk van RWS zich daar juist heel goed voor leent. (meer…)

Natuurlijk kapitaal rekeningen

Natuurlijk kapitaal rekeningen

7 januari 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werkt samen met Wageningen University & Research Centre (WUR) aan zogenoemde ‘natuurlijk kapitaal’ rekeningen voor de overheid. Natuurlijk kapitaal is een breed begrip, waarbij voor deze rekeningen vooral wordt gekeken naar ecosystemen: het bos, de heide, zout water, zoet water, maar bijvoorbeeld ook naar bebouwd gebied (zie: Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht). (meer…)

Koploperbedrijven: Groene Groeiers

Koploperbedrijven: Groene Groeiers

21 december 2018
VNO-NCW West heeft in de zomer van 2016 het netwerk Groene Groeiers opgericht. Een netwerk voor ondernemers die natuur en milieu niet alleen willen ontlasten, maar zelfs verbeteren: een netwerk met scale uppers, familiebedrijven, maakindustrie en multinationals uit alle bedrijfstakken. Samen met de vier andere regionale verenigingen (VNO-NCW Noord, VNO-NCW Midden, BZW en LWV) worden fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor deze Groene Groeiers. Ondernemers worden tijdens bijeenkomsten uitgenodigd om te participeren in Groene Cirkels. Ook kunnen zij eigen duurzaamheidsvraagstukken inbrengen. (meer…)
Aan de slag met de Koplopergroep Circulaire Hotels!

Aan de slag met de Koplopergroep Circulaire Hotels!

30 november 2018
Eind 2017 is de Koplopergroep Circulaire Hotels in Amsterdam van start gegaan, een groep van inmiddels 12 hotels die al veel stappen op duurzaamheidsgebied hebben gezet of op het punt staan dit te doen: Stayokay Amsterdam, DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, Hotel Jakarta Amsterdam, Amsterdam Tropen Hotel, The Albus, Mercure Amsterdam Centre Canal District, Ambassade Hotel Amsterdam, Hotel V, QO Amsterdam, Conscious hotels, The Student Hotel en Hotelschool The Hague. (meer…)