Recycling van zwerfplastic uit water

Recycling van zwerfplastic uit water

12 juni 2015
Waterproof Media is een jong bedrijf dat zoekt naar innovatieve oplossingen die de wereld een stukje beter maken. Zo zoeken ze onder andere naar nieuwe toepassingen voor zwerfplastic uit water. Het bedrijf vroeg de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal – bemand door CREM, Arcadis en Universiteit Nyenrode – om de hoeveelheden en samenstelling van zwerfplastic uit kust- en binnenwateren te achterhalen. Maar ook wat de huidige verwerkingspraktijken en recyclinginitiatieven zijn op dit gebied. (meer…)
Vragen over natuurlijk kapitaal?

Vragen over natuurlijk kapitaal?

17 april 2015
De vernieuwde Helpdesk Natuurlijk Kapitaal (tot voor kort Helpdesk Bedrijfsleven en Biodiversiteit) helpt bedrijven met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering en in de keten in 2015 en 2016. Maar wat is natuurlijk kapitaal nu eigenlijk? Natuurlijk kapitaal is alles wat een bedrijf aan de natuur onttrekt of het nu hernieuwbaar is zoals hout of niet-hernieuwbaar zoals olie, of in de vorm van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering en bestuiving. Oftewel: alle natuurlijke voorraden op deze wereld waaronder geologische rijkdommen, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en biodiversiteit. (meer…)
Scan uw impact op natuurlijk kapitaal

Scan uw impact op natuurlijk kapitaal

13 maart 2015
De term natuurlijk kapitaal is nog niet bij alle bedrijven even bekend. Natuurlijk kapitaal wordt ook wel gedefinieerd als alle natuurlijke voorraden op deze wereld; geologie, bodem, lucht, water en alle levende wezens. Bedrijven zijn er in meer of mindere mate van afhankelijk. De wijze waarop een bedrijf omgaat met natuurlijk kapitaal kan risico’s of kansen met zich meebrengen. Samen met Royal HaskoningDHV ontwikkelde CREM een online Quick Scan Natuurlijk Kapitaal voor bedrijven die nationaal en internationaal opereren. De tool laat bedrijven zien hoe belangrijk natuurlijk kapitaal is voor hun bedrijfseconomische activiteiten. (meer…)
Greenwashing of eerlijke reclame?

Greenwashing of eerlijke reclame?

4 februari 2015
Steeds vaker prijken op etiketten van consumptieproducten milieuvoordelen zoals: ”100% biologisch afbreekbaar” of “goed voor het milieu”. Daarmee suggereert de producent dat dit product zich op milieuvriendelijkheid onderscheidt van andere vergelijkbare producten. Maar wat als het nou wettelijk is bepaald dat alle producten van dit soort 100% biologisch afbreekbaar moeten zijn? Is het dan nog toegestaan om deze zelfverklaarde ‘milieuclaim’ te maken? Voor producten zoals koelkasten, wasmachines en lampen bestaat wetgeving die het gebruik van logo’s en claims regelt, bijvoorbeeld het energielabel. Voor andere producten waar geen specifieke wetgeving voor bestaat, waken de reclamecodecommissie in Nederland en de EU over deze milieuclaims. (meer…)
Tien tips voor communicatie over duurzame mode

Tien tips voor communicatie over duurzame mode

9 december 2014
In oktober 2014 vond het congres Groen is de Rode Draad plaats. Het congres, over transparantie in de mode- en textielbranche, werd georganiseerd door de drie Nederlandse brancheverenigingen in de mode MODINT en VGT. Tijdens een break-outsessie over communicatie en duurzaamheid in de sector, deelden drie experts hun kennis. De conclusie van het publiek was: als je duurzaam onderneemt, moet je dit ook kenbaar maken (92% eens).

Hieronder tien tips van de experts bij CREM, Schuttelaar & Partners en MODINT Consultancy:

(meer…)
Hybride vleesproducten beter voor biodiversiteit

Hybride vleesproducten beter voor biodiversiteit

21 november 2014
Vleesproducten met plantaardige vetvervangers zijn beter voor de natuur dan ‘puur’ vlees, zo blijkt uit onderzoek. Het verschil zit onder andere in het gebruik van soja als veevoer. Meatless, de Zeeuwse producent van ingrediënten voor ‘hybride’ vleesproducten, heeft er een extra argument bij richting potentiële klanten. "Dierlijke producten hebben een negatieve impact op de mondiale biodiversiteit", zegt Meatless-directeur Jos Hugense. "Dat is voldoende aangetoond. Dus ligt het voor de hand dat het deels vervangen van dierlijke eiwitten door onze producten op basis van tarwe, rijst of lupine een gunstiger beeld oplevert. Maar onderbouwd was dat nog niet." (meer…)
MVO in Egypte

MVO in Egypte

25 oktober 2014
Op 14 oktober 2014 vond in Caïro het MVO-congres plaats 'CSR in Egypt: building on experiences in the Netherlands'. Centrale vraag was wat Egypte kan leren van de Nederlandse aanpak om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij bedrijven te stimuleren en welke rol de overheid daarbij speelt. De conferentie werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade, in samenwerking met het United Nations Development Program (UNDP) en het Egyptische ministerie van handel, industrie en MKB. (meer…)
Kleine boeren dichterbij certificering

Kleine boeren dichterbij certificering

5 september 2014
De huidige markt vraagt steeds vaker om certificeringen als garantie voor duurzaamheid. Ook kleine boeren kunnen niet meer om deze trend heen. Voor deze boeren is het bijhouden van hun planning en middelengebruik echter een groot obstakel; ze zijn het niet gewend en hebben soms moeite met lezen en schrijven. Om deze groep een handje te helpen, ontwikkelde CREM in opdracht van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een handboek voor kleine boeren die zich willen laten certificeren volgens de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) standaard. (meer…)
Overwerk in de Afrikaanse sierteelt

Overwerk in de Afrikaanse sierteelt

1 september 2014
Lange werkweken met veel overuren komen in de sierteeltsector in Oost-Afrika veelvuldig voor. Regelmatig excessief lange werkdagen kunnen echter een gevaar vormen voor de gezondheid van werknemers en hebben een negatief effect op de productiviteit. Een gezonde balans tussen reguliere werktijden en overuren is daarom erg belangrijk. MPS – beheerder en ontwikkelaar van sierteelt standaarden op gebied van duurzaamheid – heeft in haar SociallyQualified (SQ)-standaard een maximum aantal overuren per week opgenomen. Bovendien stelt dezelfde bepaling dat overwerk vrijwillig moet zijn en niet ‘regelmatig’. (meer…)
Duurzame horeca nu nog zichtbaarder!

Duurzame horeca nu nog zichtbaarder!

12 augustus 2014
De horecaondernemer die zijn duurzaamheidsprofiel heeft ingevuld op online restaurantengids IENS.nl, laat nu ook op www.duurzamereten.nl. zijn duurzaamheidsverhaal zien. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), IENS.nl en CREM werkten samen aan het koppelen van het duurzaamheidsprofiel op IENS.nl aan duurzamereten.nl. De horecaondernemer wordt zo nog meer gestimuleerd om transparant te zijn over zijn duurzaamheidsactiviteiten. Tegelijkertijd krijgt de consument meer inzicht in de duurzaamheidsinitiatieven van restaurants. (meer…)
In de schaduw van cacaoproductie

In de schaduw van cacaoproductie

26 mei 2014
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Society voor Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) in Basel, gaf CREM een presentatie over schaduwrijke cacaoteelt en de relatie met biodiversiteit en ecosyteemdiensten.

Schaduwbomen leveren ecosysteemdiensten

Cacaoproductie gedijt het beste onder schaduwbomen, de natuurlijke habitat van de cacaoboom. Cacaobomen in een dergelijk systeem (40% schaduw) profiteren van diverse ecosysteemdiensten: beheer van ziekten en plagen, een verbeterde waterhuishouding en behoud van bodemvruchtbaarheid en meer. Verder leveren schaduwbomen o.a. hout, noten en vruchten, dus extra inkomsten voor de boer. (meer…)
Do’s and don’ts van duurzame mode in de winkel

Do’s and don’ts van duurzame mode in de winkel

9 mei 2014
Hoe begeleidt een kledingbedrijf de consument naar een duurzame keuze? Een grotere vraag naar duurzame mode kan producenten stimuleren om meer te investeren in duurzame kledingproductie. CREM nam met een aantal modebedrijven de proef op de som. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzochten zij de communicatie over duurzame aspecten van kleding op de winkelvloer. (meer…)
De mobiele vis ‘van de boot tot op je bord’

De mobiele vis ‘van de boot tot op je bord’

28 april 2014
Een app over vis, de visserij en koken met vis. De Vissersbond ontwikkelde de app met de toepasselijke naam VIS! die je gratis kunt downloaden in de appstores. CREM onderzocht voor de Vissersbond hoe de app nog meer op de behoeften van de consument kan inspelen. En hoe stimuleer je de consument om de app te downloaden op smartphone of tablet? De onderzoeksresultaten en nieuwe ideeën zijn samengebracht in een communicatie- en strategieplan. (meer…)
Lokaal in actie met Biodiversiteit

Lokaal in actie met Biodiversiteit

5 januari 2014
Een lokaal actieplan is een geschikt middel om vanuit een gezamenlijke toekomstvisie ideeën te verbinden en actie te ondernemen. Stichting Stadslandbouw Sneek nodigde CREM uit om een droomsessie te begeleiden. Iedereen die wensen of ideeën heeft voor een duurzame –al dan niet tijdelijke- bestemming van Harinxmaland werd uitgenodigd om mee te denken. De uitkomsten van de sessie vormen de basis voor een plan van aanpak voor het gebied. Ruim 50 deelnemers kwamen in de avonduren van 31 oktober 2014 brainstormen over dit biodiversiteitrijke gebied. Onder de deelnemers bevonden zich (toekomstige) gebruikers, ondernemers, medewerkers van zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig als toehoorder. (meer…)
Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

4 januari 2014
Het project Moving South Africa Forward to Certified Sustainable Energy ondersteunt kleine producenten bij de productie van gecertificeerde biomassagewassen en het creëren van lokale werkgelegenheid. Het project wordt gedragen door de National Development Agency en Tsebo Consulting in Zuid-Afrika, en ondersteund door (met name) Gwynne Foster (Zuid-Afrika), Brinkmann Consultancy (Nederland) en CREM.

Gedegradeerde landbouwgrond

(meer…)