Lokaal in actie met Biodiversiteit

Lokaal in actie met Biodiversiteit

5 januari 2014
Een lokaal actieplan is een geschikt middel om vanuit een gezamenlijke toekomstvisie ideeën te verbinden en actie te ondernemen. Stichting Stadslandbouw Sneek nodigde CREM uit om een droomsessie te begeleiden. Iedereen die wensen of ideeën heeft voor een duurzame –al dan niet tijdelijke- bestemming van Harinxmaland werd uitgenodigd om mee te denken. De uitkomsten van de sessie vormen de basis voor een plan van aanpak voor het gebied. Ruim 50 deelnemers kwamen in de avonduren van 31 oktober 2014 brainstormen over dit biodiversiteitrijke gebied. Onder de deelnemers bevonden zich (toekomstige) gebruikers, ondernemers, medewerkers van zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig als toehoorder. (meer…)
Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika

4 januari 2014
Het project Moving South Africa Forward to Certified Sustainable Energy ondersteunt kleine producenten bij de productie van gecertificeerde biomassagewassen en het creëren van lokale werkgelegenheid. Het project wordt gedragen door de National Development Agency en Tsebo Consulting in Zuid-Afrika, en ondersteund door (met name) Gwynne Foster (Zuid-Afrika), Brinkmann Consultancy (Nederland) en CREM.

Gedegradeerde landbouwgrond

(meer…)
Het plein van de toekomst

Het plein van de toekomst

27 december 2013
Op maandagmiddag 9 december 2013 vond de bijeenkomst ‘Het plein van de toekomst’ plaats in Amsterdam. Het programma was gebaseerd op het project 'Duurzame Pleinen' van SOMO, CREM en Humanrights@workvan Liesbeth Unger. In Pakhuis Willem de Zwijger waren een dertigtal medewerkers van gemeenten, architecten, betrokken burgers en adviseurs op de bijeenkomst afgekomen.

Participatie bewoners en ondernemers

(meer…)
Maak de weg vrij voor de kleine boer

Maak de weg vrij voor de kleine boer

22 december 2013
Kleine boeren, smallholders, nemen een aanzienlijk deel van de totale palmolieproductie voor hun rekening. Smallholders zijn meestal familiebedrijven die één tot enkele hectaren land hebben. In Indonesië wordt 30-40 % van de totale palmolieproductie verbouwd door één miljoen smallholders. Het certificeren van smallholders tot duurzame palmolieproducenten brengt echter specifieke duurzaamheidsissues met zich mee. Zo ontstaan er vaak onenigheden over landrechten en contractuele afhankelijkheidsrelaties tussen smallholders en palmoliefabrieken.

Imago palmolie onder druk

(meer…)
Hoe duurzaam is biomassaproductie eigenlijk?

Hoe duurzaam is biomassaproductie eigenlijk?

2 september 2013
De EU wil het gebruik van fossiele brandstoffen verlagen en meer biomassa inzetten voor energieproductie. Om negatieve impacts bij de productie van biomassa te voorkomen heeft de EU duurzaamheidseisen vastgelegd. In de huidige eisen zijn echter geen criteria voor sociale aspecten en water- grond- en luchtkwaliteit opgenomen. CREM houdt zich sinds jaar en dag bezig met projecten die bijdragen aan duurzame productie van biomassa. Onlangs vond een project plaats gericht op palmolieproductie in Indonesië en een andere op het verbouwen van soja en suikerriet in Brazilië.

Sociale aspecten, water-grond-en luchtkwaliteit onderbelicht

(meer…)
De kracht van ‘nudging’

De kracht van ‘nudging’

30 augustus 2013
Voorlichtingscampagnes of financiële stimulering om duurzaam consumeren te bevorderen, werken lang niet altijd effectief. Onbewuste processen hebben net zoveel invloed als de rationele. Recent onderzoek toont de mogelijkheden aan van zogenaamde sociale-norm-strategieën, oftwel 'nudging'. Voor de afdeling duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu onderzocht CREM de rol van de overheid bij het stimuleren van duurzame consumptie. Deze rol is lastig in te vullen omdat consumentengedrag van veel verschillende factoren afhankelijk is. (meer…)
Het blijft niet bij goede bedoelingen

Het blijft niet bij goede bedoelingen

16 augustus 2013
Een Nederlands staalbedrijf voorziet lokale gemeenschappen in de Sahel van eenvoudig te bedienen handpompen. Boeren in Afrika en Azië krijgen training van een tuinbouwbedrijf. Een installatiebedrijf ondersteunt een vakopleiding voor meisjes in Kenia. Voorbeelden van mooie projecten, opgezet door Nederlandse ondernemers in ontwikkelingslanden. Maar waar lopen deze ondernemers tegenaan? Hoe vind je een betrouwbare maatschappelijke organisatie met wie je op locatie kunt samenwerken? En hoe zorg je dat het niet bij goede bedoelingen blijft maar de inspanningen daadwerkelijk effect hebben? (meer…)
Kleine producent ook leverancier van grondstoffen groene energie?

Kleine producent ook leverancier van grondstoffen groene energie?

7 februari 2013
Grondstoffen uit de natuur, zogeheten groene grondstoffen, worden in toenemende mate gebruikt voor energie. Denk aan ethanol (op basis van suiker) om aan benzine toe te voegen; sojaolie als basis voor biodiesel of houtpellets voor energiecentrales. Om deze groene motor draaiend te houden, is een duurzame productie essentieel. Voor biobrandstoffen - groene grondstoffen die worden omgezet in vloeibare brandstoffen, zoals diesel - is op Europees niveau zelfs regelgeving opgesteld om de duurzaamheid te garanderen. (meer…)