Het natuurlijk kapitaal omvat alle hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen en processen die de natuur ons levert, in goederen of diensten. Denk bijvoorbeeld aan de levering van energie en medicijnen, aan water, hout, katoen en vis, aan bestuiving van gewassen en CO2 vastlegging; maar ook aan recreatie, inspiratie en voorbeelden uit de natuur die ons helpen te komen tot innovatieve oplossingen. Kortom, natuurlijk kapitaal vormt het fundament van ons sociale en economische leven. Zo wordt ook erkend dat duurzaam behoud en gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen aan de basis staat van het kunnen bereiken van de Sustainable Development Goals.

Hoe kunt u dit natuurlijk kapitaal het beste inzetten voor uw bedrijf, in de keten of de regio? Hoe kunt u de waarde van het natuurlijk kapitaal voor uw bedrijf meenemen in beleidsontwikkeling of ISO 14001 inspanningen? Hoe creëert u door uw organisatie heen aandacht voor dit onderwerp?

De antwoorden op deze vragen dragen eraan bij dat natuurlijke hulpbronnen ook op de langere termijn beschikbaar blijven, kansen en risico’s goed in kaart zijn gebracht, er draagvlaak bestaat voor uw inspanningen bij belanghebbenden, en biodiversiteit en ecosysteemdiensten duurzaam worden gebruikt.

Het behoud, duurzaam gebruik en versterken van natuurlijk kapitaal loop als een rode draad door veel van onze projecten. We helpen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties (verder) op weg met:

  • De ontwikkeling van praktische tools waarmee de impacts, afhankelijkheden, kansen en risico’s op het gebied van natuurlijk kapitaal in kaart worden gebracht.
  • Het praktisch vertalen van het Natural Capital Protocol (een universele standaard voor het meten en waarderen van natuurlijk kapitaal voor bedrijven).
  • Trendwatching: laten zien welke trends in de beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal voor u van belang zijn, zoals de regionale beschikbaarheid van grondstoffen en water.
  • Het identificeren van maatregelen waarmee u natuurlijk kapitaal kansen kunt verzilveren en negatieve impacts kunt verminderen (‘do good’ / ‘do less harm’).
  • Een effectieve strategie- en beleidsontwikkeling, waaronder het inbedden van natuurlijk kapitaal in bestaand MVO beleid.
  • Ecoregionale ontwikkeling: de waarde van natuurlijk kapitaal mee laten wegen in een landschapsaanpak waar verschillende belangen spelen, zoals een combinatie van landbouw, wonen, infrastructuur, recreatie en natuur.
  • Het bepalen van de (kwantitatieve) voetafdruk van producten en processen op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal.

Natuurlijk kapitaal als basis voor het bereiken van de Sustainable Development Goals
(http://www.stockholmresilience.org/)

Voorbeeldprojecten:

1. Inventarisatie Natuurlijk Kapitaal bij RWS
2. Finance & Natuurlijk Kapitaal
3. Groene Groeiers
4. Laagdrempelig rapporteren over natuurlijk kapitaal
5. Samen werken aan duurzaam landgebruik
6. Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids
7. MKB Training Natuurlijk Kapitaal
8. Duurzame winning van grondstoffen
9. Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen
10. In 4 stappen naar duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal
11. Duurzaam bankieren
12. Vragen over natuurlijk kapitaal?
13. Scan uw impact op natuurlijk kapitaal
14. Lokaal in actie met Biodiversiteit
15. Natuurlijk kapitaal en circulaire economie