‘Circulaire economie’ is een veelgehoorde term vandaag de dag. Je leest erover in (opinie)artikelen, onderzoeken worden uitgevoerd en best practices verzameld. Het wordt beschreven als een nieuw economisch model, een nieuw concept en een oplossing voor een groot deel van de uitdagingen op duurzaamheidsgebied. De basis van een circulaire economie is het sluiten van kringlopen door slim ontwerpen (minder grondstoffen maar ook anders ontwerpen waardoor onderdelen makkelijker te scheiden/ demonteren zijn), bewust gebruik (producten gaan langer mee) een focus op hernieuwbare grondstoffen en energie, en meer en beter hergebruik (afval als grondstof, nieuwe logistiek en leasen in plaats van bezitten).

Systeemdenken staat aan de basis van een circulaire economie. Kenmerkend voor dit systeemdenken is het zien van relaties, afhankelijkheden en kringlopen. Kringlopen die bedrijven, burgers en overheden beïnvloeden, zowel positief als negatief. Kringlopen die onderdeel zijn van een groter geheel en op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn.

CREM ondersteunt overheden en bedrijven op de weg naar een circulaire economie, bijvoorbeeld door:

  • Het vervlechten van circulaire ambities in bestaand duurzaamheidsbeleid of duurzaam inkopen criteria, met aandacht voor kansen en mogelijke trade-offs.
  • Invulling te geven aan de rol van het natuurlijk kapitaal in een circulaire economie, bijvoorbeeld via het duurzaam benutten van ecosysteemdiensten, groene infrastructuur, biobased oplossingen en de keuze voor een landschapsbenadering.
  • Het bieden van bouwstenen voor circulair handelen, bijvoorbeeld in internationale ketens, bij de keuze voor grondstoffen en in lokale circulaire gebiedsontwikkeling.
Voorbeeldprojecten:

1. Aan de slag met de Koplopergroep Circulaire Hotels!
2. Natuurlijk kapitaal en circulaire economie
3. Recycling van zwerfplastic uit water
4. Kansen voor een circulaire economie in Vietnam