Traditioneel duurzaam produceren gaat vooral over zaken als energie- en afvalmanagement en het voorkomen van schadelijke emissies. Tegenwoordig staan onderwerpen centraal als duurzaam ketenbeheer, circulaire economie, natuurlijk kapitaal, grondstoffenschaarste, duurzame inzetbaarheid en decent work voor het eigen personeel en bij ketenpartners.
We richten ons vooral op dit soort nieuwe thema’s. Het zusje van duurzaam produceren is duurzaam consumeren en CREM heeft veel ervaring met strategieën om de consument te verleiden om duurzamer en gezonder te consumeren.

Wat kunnen wij zoal bieden op dit werkveld?

  • Ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid en strategieën voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om uitdagingen te tackelen en kansen te benutten. Onderbouwd met een brede kennis op het gebied van duurzaamheid en consumentengedrag.
  • Matchmaking met nieuwe ketenpartners, overheden en/of maatschappelijke organisaties, passend bij de gewenste verduurzamingsslag.
  • Voorbereiding / uitvoering / begeleiding en management van experimenten die duurzaam produceren of consumeren een impuls geven.
  • Evalueren van de resultaten en optimaliseren van de strategie.
  • Identificatie van financieringsmogelijkheden.

Voorbeeldprojecten:

1. Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….
2. Amsterdamse horeca serveert duurzame eiwitten
3. Decent work in internationale ketens
4. Greenwashing of eerlijke reclame?
5. In de schaduw van cacaoproductie