De huidige complexiteit van uitdagingen op duurzaamheidgebied vraagt vaak om een gezamenlijke inzet van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De wens van de ene belanghebbende kan echter ook in de weg staan van de ambities van een ander. Hoe krijg je de verschillende partijen aan tafel? En wat is nodig om verschillende belangen op één lijn te krijgen? Door onze brede kennis, ons omvangrijk (inter)nationaal netwerk en onze decennialange samenwerking met zowel bedrijfsleven als overheid en maatschappelijke organisaties, zijn we bij uitstek geschikt om de rol van kwartiermaker op ons te nemen: het op strategisch èn inhoudelijk niveau voorbereiden van (publiek-private) samenwerkingsprogramma’s die tot doel hebben om maatschappelijke thema’s op te pakken.

Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • Het zoeken naar gedeelde belangen: waar liggen de kansen voor synergie?
  • Het begeleiden van partijen: op zoek naar een gedragen aanpak.
  • Het schrijven en helpen implementeren van een Plan van Aanpak voor ‘the way forward’.

Voorbeeldprojecten:

1. Pilot matchmaking voor duurzame Brabantse boeren en horeca
2. Pilot ‘New Generation of Indonesian Cooking’ in Bandung
3. Kwartiermaken voor Internationaal MVO
4. Green Deal Dutch Cuisine