Veel duurzaamheidsthema’s – zoals behoud van biodiversiteit, duurzaam ketenbeheer, duurzaam gebruik van grondstoffen, mensenrechten en armoedebestrijding – zijn abstract. Aansprekend om op te pakken, dat wel, maar hoe maak je zulke onderwerpen ‘meetbaar’ en praktisch hanteerbaar? CREM heeft zich gespecialiseerd in deze behoefte aan een vertaling van theorie naar praktijk. Door complexe thema’s op te knippen in logische bouwstenen en handelingsperspectieven. Zodat duurzaamheid wordt vertaald naar voor iedereen begrijpelijke, implementeerbare en aansprekende stappen. Zo werken wij aan:

  • De ontwikkeling van praktische beoordelingskaders om projectvoorstellen en bedrijfsbeleid te beoordelen op duurzaamheid.
  • De ontwikkeling van criteria voor duurzame producten of diensten, bijvoorbeeld voor certificeringsinstellingen en de overheid (maatschappelijk verantwoord inkopen).
  • De ontwikkeling en toepassing van instrumenten die bedrijven helpen inzicht te krijgen in hun impacts op en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal en mensenrechten.

Hierbij werken we niet alleen samen met de opdrachtgever, maar ook met andere eventuele stakeholders om zo het gewenste draagvlak te creëren. Vaak moet immers een compromis worden gevonden tussen wetenschappelijke volledigheid, financiële haalbaarheid en praktische toepasbaarheid van methodieken en criteria.

Voorbeeldprojecten:

1. Natuurlijk kapitaal in ISO 14001 – Een praktische gids
2. Impact assessment toerisme Suriname
3. Interactieve gids Natuurlijk kapitaal & financiële instellingen
4. Blief voor een aantrekkelijk platteland!
5. Scan uw impact op natuurlijk kapitaal
6. Overwerk in de Afrikaanse sierteelt
7. Duurzame horeca nu nog zichtbaarder!