Steeds vaker wordt de vraag gesteld of duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsinitiatieven wel opleveren wat ze zouden moeten opleveren. In hoeverre is een programma of project effectief geweest – heeft het bijgedragen aan de beoogde doelstellingen (contributie)? In hoeverre was deze bijdrage echt van belang ten opzichte van andere bijdragen – is echt een verschil gemaakt (attributie)? En was de uitvoering voldoende efficiënt: Had met dezelfde input meer bereikt kunnen worden of hetzelfde resultaat met minder input?. Dit is het type vragen dat centraal staat bij monitoring en evaluatie. CREM heeft door de jaren diverse beleidsprogramma’s geëvalueerd. Hierbij wordt een aantal stappen gezet:

  • Beleidsreconstructie: Op welke wijze en tegen welke achtergrond is het beleid vormgegeven?
  • Beoordeling van de mate waarin doelstellingen SMART zijn geformuleerd; van belang om te kunnen beoordelen of een (meetbaar) doel (op tijd) is bereikt.
  • Beoordeling van de interventielogica; is de keuze van activiteiten logisch gezien de doelstellingen van het programma en is deze keuze onderbouwd?
  • Beoordeling van de effectiviteit en efficiëntie van het programma op basis van een analyse van input (budget, capaciteit), de ‘throughput’ (de wijze waarop het programma is georganiseerd en gemanaged), de output (de concrete resultaten), de outcome (de impact van het programma in het licht van de doelstellingen) en de duurzaamheid hiervan (is het een blijvend resultaat, ook als de interventies voorbij zijn?).

Daarnaast ondersteunen we bedrijven met de monitoring en evaluatie van (internationale) projecten, die vaak door medefinanciering van de overheid mogelijk zijn gemaakt. In dat proces helpen we om een eenduidig logical framework te ontwikkelen en brengen we vervolgens in kaart welke outputs en outcomes worden bereikt. Hierbij hebben we ook oog voor mogelijke neven-effecten van het project en denken we actief mee over mogelijkheden om positieve impacts voor zowel het bedrijf als de maatschappij te vergroten.

Voorbeeldprojecten:

1. Kansen voor een circulaire economie in Vietnam
2. Monitoring kip- en maïsproductie in Myanmar
3. Eerste beoordeling Vietnamees aardappelproject