CREM is in 1989 vooral opgericht als onderzoeksbureau. ‘Duurzaamheid’ stond nog in de kinderschoenen. Er was weinig bekend over ecologische en sociaal-economische aspecten van producten en productieprocessen en de meest efficiënte en effectieve wijze om de vele uitdagingen aan te pakken. Onderzoek van CREM stond aan de basis van veel duurzaamheidsbeleid van de overheid, duurzaamheidscriteria voor keurmerken, gedragscodes en inkoopprocessen, impact assessment methodieken en MVO-gerichte managementsystemen. Dit soort onderzoek, waaronder ook marktonderzoek, verrichten we nog steeds: nationaal en internationaal, alleen of in samenwerking met ons omvangrijke (inter)nationale netwerk.

Sindsdien is er echter ook veel veranderd. Niet alleen is al veel kennis ontwikkeld in de afgelopen decennia, deze informatie is via internet veelal ook goed beschikbaar. De uitdaging voor partijen op zoek naar data of oplossingen is vandaag de dag vooral om de juiste keuze te maken uit de overvloed aan informatie. Door onze jarenlange expertise kunnen wij snel het kaf van het koren scheiden en op basis van parate kennis adviseren. Van theorie naar praktijk staat daarbij voorop. Onze (onderzoeks)projecten zijn praktisch en doelgericht, en vinden veelal plaats via co-creatie in een multistakeholder setting. Kortom, onderzoek en advies 2.0!

Voorbeeldprojecten:

1. Inventarisatie Natuurlijk Kapitaal bij RWS
2. Alles wat je altijd hebt willen weten over grondstoffen en biodiversiteit….
3. Duurzaam bankieren
4. Decent work in internationale ketens
5. Greenwashing of eerlijke reclame?
6. Hybride vleesproducten beter voor biodiversiteit
7. Meer duurzame biomassa in Zuid-Afrika
8. De kracht van ‘nudging’
9. Hoe duurzaam is biomassaproductie eigenlijk?
10. Kleine producent ook leverancier van grondstoffen groene energie?