Regie over een programma of project is onmisbaar. Iemand die de activiteiten overziet, betrokken partijen aangehaakt en pro-actief houdt, doelen, planning en budget in de gaten houdt, en communicatie hoog in het vaandel heeft staan. Ook als er tegenstrijdige belangen aan de oppervlakte komen of er tegenslagen zijn.

CREM heeft ervaring met het managen van (ingewikkelde en gevoelige) programma’s en projecten, variërend van een inzet gedurende enkele weken tot het (op interim basis) betrokken zijn bij een meerjarige uitvoering.

Hierbinnen kan een veelvoud aan activiteiten worden uitgevoerd, zoals:

  • Het bij elkaar brengen en houden van partijen om de gestelde ambities te realiseren.
  • Het managen, monitoren en waar nodig, bijsturen van de projectvoortgang.
  • Het bewaken van de kosten, inclusief de administratieve afhandeling van bijvoorbeeld gesubsidieerde projecten.
  • Het creëren van draagvlak voor de uitvoering en het versterken van het teamgevoel.
Voorbeeldprojecten:

1. Samen werken aan duurzaam landgebruik
2. Hoofdredactie Natuurlijk Kapitaal
3. Green Deal Dutch Cuisine