In het komende decennium is duurzaamheid één van de belangrijkste motoren achter economische groei. Tal van nieuwe producten en diensten zijn nodig om het hoofd te bieden aan onder andere klimaatverandering, armoedebestrijding, waterschaarste of -overschot, bodemdegradatie, mensenrechten en het verloren gaan van grondstoffen en biodiversiteit. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe diensten en bedrijfsmodellen om de wereldbevolking te voorzien van ‘decent work’ om daarmee conflicten en migratiestromen te voorkomen. Het gaat niet alleen om ‘do less harm’, ‘do good’ verdient evenveel aandacht. Niet voor niets omarmden tal van landen en bedrijven de in 2015 gepubliceerde ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties en is ‘The Netherlands, a Sustainable Urban Delta’ de slogan om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal te profileren. Wij helpen bedrijven om kansen voor duurzame producten en diensten te identificeren en verder te ontwikkelen.

We voegen onder andere waarde toe door:

  • Nationaal en internationaal marktonderzoek (o.a. SWOT- en concurrentieanalyse).
  • Ondersteuning bij productontwikkeling en identificatie van duurzame product-marktcombinaties.
  • Ontwikkeling van strategieën voor externe profilering en marktbenadering.
  • Matchmaking met nieuwe ketenpartners, overheden en/of maatschappelijke organisaties.
  • Identificatie van financieringsmogelijkheden.

Ons bijna 30 jarige track record geeft ons veel inzicht in ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en daaruit voortkomende business cases. Bovendien hebben wij een groot (internationaal) netwerk bij bedrijven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dat wij direct voor onze klantenpartners kunnen aanboren.

Voorbeeldprojecten:

1. Kwartiermaken voor Internationaal MVO
2. Het blijft niet bij goede bedoelingen